Vg3 Landbruk (Agronom)

Undervisningen – Vg3 Landbruk (Agronom)

Kurset er allsidig og gir en grundig praktisk og teoretisk innføring i fagene som fører fram til yrkeskompetansen «agronom». Gjennom skoleåret følger undervisningen produksjonssyklusen i de ulike driftsavdelingene der elevene i perioder får ansvar for planlegging, produksjon og veiledning. Elevene får også delta i pågående prosjekter som er aktuelt med tanke på utvikling og omstilling.

Fag- og timefordeling

Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg3 Landbruk- og husdyrhold (Agronom). Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

 • Plante- og husdyrproduksjon 337 årstimer
 • Utmark og kulturlandskap -140 årstimer
 • Gårdsdrift  – 168 årstimer
 • Økologisk landbruk – 140 årstimer 
 • Traktor og maskiner – 140 årstimer
 • Kroppsøving – 56 årstimer

Sum årstimer – 981

Inntaksvilkår

Fullført og bestått Vg1 Naturbruk og videre Vg2 Landbruk gir grunnlag for opptak på Vg3 Landbruk og husdyrhold.

Hva blir du?

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse med yrkestittelen agronom. 

Fagkvalifikasjoner for å søke konsesjon i forbindelse med kjøp av landbrukseiendom/ gård.

 • Gårdbruker/bonde.
 • Røkter/gårdsarbeider.
 • Avløser/landbruksvikar.
 • Arbeid innen servise og handel i landbruket. 
 • Solid yrkesprakstisk bakgrunn for den som søker høgere landbruksutdanning.

Med bakgrunn i den allsidige opplæringa er agronomer også attraktiv arbeidskraft i andre næringer. 

Hvem er dette for?

Kurset passer for deg som:

 • er interessert i planter, dyr, teknikk, økonomi, driftsledelse
 • ser for deg en fremtid i landbruksnæringen
 • ønsker en bred praktisk erfaring som grunnlag for andre yrker og videre utdanning.