Tjenester

Våre hovedarbeidsområder FoU, utdanning og næring:

 • Verdikjede blå og grønn matproduksjon
 • Rekruttering
 • Internasjonalisering
 • Forvaltning og bruk av kystsonen
 • Alger og nye marine arter i oppdrett
 • Økologiske og biologiske utfordringer knyttet til naturbasert produksjon
 • Samarbeid skole, næringsliv og utvikling av studietilbud

Val FoU AS’ tjenester

Val FoU AS tilbyr følgende tjenester:

 • Prosjektledelse rådgiving/oppfølging
 • Kurs, kunnskaps- og kompetanseformidling
 • Nettverksbygging og klyngeutvikling
 • Gjennomføring av forsøk i felt
 • Testing av prototyper
 • Dokumentasjon av effekt/ resultat, deriblant systematisering og fremstilling av data
 • Kvalitetssikring av produksjon og utstyr

Val FoU har tilgang til forsøksfasiliteter i sjø hvor det gjennomføres feltforsøk. Vi kan også utføre forsøk på oppdragsgivers lokaliteter når dette er ønskelig.