Makroalgae course | Mikroalgekurs

English

The E-course “cultivation of macroalgae” from Val R&D and Norges Vel assures a fundamental knowledge within cultivation of macroalgae where the whole value chain is weighted, from cultivation to business ideas.

The course includes subject materials with videos, oral presentations, pictures, tasks and tests. There are no demands for a theoretical or practical background, the course is suited for those interested in the cultivation of algae with a potential idea to make profit of the production of algae. The course can be divided so that it can be taken whenever the time is right, and as often as desired. After a passed exam, a diploma documenting the competence can be printed.

The course is developed by Val R&D and Norges Vel in collaboration with DataPower Learning AS. Val R&D and Norges Vel are responsible for the educational contents, whereas DPL oversees the technical operations, sales and distribution.

Norsk

E-læringskurset «makroalgedyrking» fra Val FoU og Norges Vel sikrer grunnleggende kunnskap innen makroalgedyrking der det legges vekt på hele verdikjeden fra dyrking til forretningsidé.

Kurset inneholder fagstoff med videoer, tale, bilder, oppgaver og tester. Kurset stiller ikke spesielle krav til teoretisk eller praktisk bakgrunn, men egner seg for de som har interesse for algedyrking og har en mulig idé om å tjene penger på algeproduksjon. Kurset kan deles opp, og tas når det passer og så ofte en vil. Etter bestått eksamen kan det skrives ut et kursbevis som dokumenterer kompetansen.

Kurset er utviklet av Val FoU og Norges Vel i samarbeid med DataPower Learning AS. Val FoU og Norges Vel er ansvarlig for det faglige innholdet, mens DPL forestår teknisk drift, salg og distribusjon.

Trykk her for å lese pressemelding.

Trykk her for å kjøpe Makroalgekurset