Ansatte

De ansattes fagkompetanse ligger innenfor feltene generell akvakultur, biologi, fiskehelse og forvaltning.

Val FoU AS har avtale med Aqua kompetanse AS om fiskehelsebiolog i delt stilling.

Val FoU AS vil som en naturlig del av samarbeidet med Val vgs AS kunne leie inn kompetanse etter behov.