Ansatte

De ansattes fagkompetanse ligger innenfor feltene generell akvakultur, biologi, fiskehelse og forvaltning.

Val FoU AS vil som en naturlig del av samarbeidet med Val vgs AS kunne leie inn kompetanse etter behov.