Employees | Ansatte

English

The employees’ expertise lies within the fields of aquaculture, biology, fish health and management.

As a part of the collaboration with Val upper secondary school, Val R&D can hire extra competence if needed.

Norsk

De ansattes fagkompetanse ligger innenfor feltene generell akvakultur, biologi, fiskehelse og forvaltning.

Val FoU AS vil som en naturlig del av samarbeidet med Val vgs AS kunne leie inn kompetanse etter behov.