Val FoU AS

«Vi utvikler og gjør kunnskap tilgjengelig, anvendbar og forståelig for alle»

Val vgs. har drevet ulike FoU-aktiviteter siden tidlig på 80-tallet. Dette ble tidligere organisert som en avdeling inn under ordinær drift i Val vgs. FoU-aktiviteten ved Val vgs. ble fra og med 1. januar 2013 utskilt og videreført i eget selskap, Val FoU AS. Val FoU AS har som mål å levere FoU-tjenester av høy kvalitet som bidrar til økt verdiskaping i sjømat- og landbruksnæringen, og skal samtidig bygge opp under Val vgs. sin kjernevirksomhet gjennom tett og målrettet samarbeid.

Val FoU AS fremmer kunnskapsutvikling og -formidling til regionalt næringsliv i Ytre Namdal spesielt, og Norge generelt gjennom å:

  • Utvikle et faglig aktivt og naturlig kompetansesenter for FoU-aktivitet innenfor havbruk- og landbruksnæringen i Ytre Namdal
  • Delta i prosjekter innenfor teknologiske og biologiske områder
  • Samarbeide med både norske og utenlandske kunnskaps- og utviklingsmiljøer
  • Arbeide aktivt med kunnskapsutvikling og kompetansebygging i – og for oppdragsgivere og samarbeidspartnere
  • Involvere elever ved Val vgs. i praktisk prosjektgjennomføring