Timeplan for skoleåret 2019/20

    mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
1 08.00-08.45 norsk norsk   norsk kroppsøving
2 08.45-09.30 matte norsk   norsk naturfag
3 09.40-10.25 kroppsøving engelsk/KH   matematikk matematikk
Mat 10.25-10.45          
4 11.10-11.55 kristendom musikk   matematikk norsk
5 11.55-12.40 norsk samfunn   KH norsk
6 12.50-13.35 norsk kristendom   KH naturfag
7 13.45-14.30 Leksehjelp Leksehjelp   matematikk  

Tidspunktene blir som dette, men fagrekkefølgen vil endre seg. Det blir uteskole hver torsdag. Det blir ikke SFO fra kl. 07.30-08.00, men en vaktordning. Leksehjelp er et frivillig, gratis tilbud.