Søknadsskjema

Søknadsskjema for elevopptak

Søknadsfrist er 15. januar året før eleven skal begynne på skolen. Søknader som kommer inn etter fristen, behandles etter hvert som de kommer til skolen. Se for øvrig skolens inntaksreglement.

Trykk her for å laste ned skjemaet som vist nedenfor

Elev
Etternavn:

 

Fornavn:
Adresse:

 

Postnummer: Sted:
Fødselsdato:

 

 

Søknaden gjelder Ønsket oppstart
 

______ .klasse

 

__________________ (dato og/eller måned) i ___________ (år)

 

Følgende søkere har prioritet i rekkefølgen under (se inntaksreglement): Kryss av dersom aktuelt
Kryss av
Søker har eller har hatt søsken ved Val skole
Søker er barn av en ansatt som jobber ved Val skoler
Søker har hatt plass i Lilleval barnehage året før skolestart
Søker er fra en av skolekretsene Abelvær eller Lauga

 

Mor
Navn:
Adresse: Post nr. Sted:
Tlf.privat: Mobil tlf.:
E-post:

 

Far
Navn:
Adresse: Post nr. Sted:
Tlf.privat: Mobil tlf.:
E-post:

 

Val skole er en friskole godkjent etter Friskolelova som et kristent alternativ til den offentlige skolen. Ved å sende sine barn til Val skole er foreldrene innforstått med dette, herunder at det ikke gis fritak fra kristendomsundervisningen. Skolen er åpen for alle elever som fyller vilkårene for å gå i grunnskole i Norge. Alle søkere eller interesserte er velkommen til en samtale med rektor/leder om skolen. Eller er også velkommen til å besøke skolen.

 

 

___________              ______________________               ______________________

Dato                            Foresattes underskrift                        Foresattes underskrift

Søknaden sendes: post@val.vgs.no eller Val skole, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid