Studieforberedende

Dette er et kurs som gir studiekompetanse og grunnlag for å søke opptak på høgskoler og universiteter. Det er mange som foretrekker å kombinere en praktisk rettet utdanning på Vg1 og Vg2 med et kurs som gir studiekompetanse. I tillegg til fellesfag kan du gjennom Vg3 fordype deg ytterligere i utvalgte emner.

En god del foretrekker å ta en praktisk rettet utdanning de første årene i videregående. Vg3 Studieforberedende naturbruk bygger på Vg1 og Vg2 i naturbruk. Etter Vg3 kan du søke opptak på høgskoler eller universiteter.

En basis innen naturbruksfaglige yrker kan gi fortrinn i en utdanning eller et yrke også i andre sammenhenger. Dette gir forståelse og erfaring / bakgrunn som vil være etterspurt på arbeidsmarkedet også i tiden fremover.

Fag- og timefordeling på Vg3 Studieforberedende naturbruk:
Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg3 Studieforberedende naturbruk. Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

Fellesfag:
Historie – 140
Kroppsøving – 56
Matematikk – 140
Naturfag – 84
Norsk – 281
Felles programfag:
Naturforvaltning – 140
Valgfrie programfag*: – 140
Bruk og vern
Feltarbeid i naturbruk
Næringsdrift i naturbruk
Realfag programfag
Sum årstimer – 981
* = Skolen har pr. i dag ikke tatt stilling til endelig tilbud

Inntaksvilkår
Fullført og bestått ett av Vg2-kursene innen naturbruk

Spesiell studiekompetanse
Val videregående skole tilbyr spesiell studiekompetanse med fagene matte (R1), Kjemi 1 (Kj1) og Kjemi 2 (Kj2). For å få denne spesielle studiekompetansen må du velge fordypning i teoretisk mattematikk på Vg1. På Vg2 må du så velge kjemi1 (Kj1) og på Vg3 SF velger du kjemi 2 (Kj2) og mattematikk (R1).

Ved å ta spesiell studiekompetanse kan du søke på studier som krever slik kompetanse etter videregående skole. Spesiell studiekompetanse passer for deg som liker realfag og som ønsker å studere der det er krav om slik spesiell studiekompetanse. Informasjon om de ulike studiene finnes på www.samordnaopptak.no

Generell studiekompetanse får du ved å følge vårt vanlige løp, uten fordypning i realfagene. Generell studiekompetanse kvalifiserer til å søke på de aller fleste universitets og høgskolestudier, deriblant på lærer- og sykepleiestudier for å nevne noen.

 

Jeg valgte å gå på Val fordi jeg er interessert i hest og ville holde på med noe jeg synes er morsomt. Val hadde et kjempebra tilbud på hestelinjen.

- Kamilla Rønning, Vg3, 2018-2019
Studieforberedende

Årene på Val har vært supere, og jeg angrer ikke et sekund på dette valget. Her på Val har jeg fått mange gode venner, internatlivet er veldig kjekt og jeg har det helt topp!

- Marte Olsvik, Vg3, 2017-2018
Studieforberedende