Studieforberedende

Dette er et kurs som gir studiekompetanse og grunnlag for å søke opptak på høgskoler og universiteter. Det er mange som foretrekker å kombinere en praktisk rettet utdanning på Vg1 og Vg2 med et kurs som gir studiekompetanse. I tillegg til fellesfag kan du gjennom Vg3 fordype deg ytterligere i utvalgte emner.

En god del foretrekker å ta en praktisk rettet utdanning de første årene i videregående. Vg3 Studieforberedende naturbruk bygger på Vg1 og Vg2 i naturbruk. Etter Vg3 kan du søke opptak på høgskoler eller universiteter.

En basis innen naturbruksfaglige yrker kan gi fortrinn i en utdanning eller et yrke også i andre sammenhenger. Dette gir forståelse og erfaring / bakgrunn som vil være etterspurt på arbeidsmarkedet også i tiden fremover.

Fag- og timefordeling på Vg3 Studieforberedende naturbruk:
Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg3 Studieforberedende naturbruk. Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

Fellesfag:
Historie – 140
Kroppsøving – 56
Matematikk – 140
Naturfag – 84
Norsk – 281
Felles programfag:
Naturforvaltning – 140
Valgfrie programfag*: – 140
Bruk og vern
Feltarbeid i naturbruk
Næringsdrift i naturbruk
Realfag programfag
Sum årstimer – 981
* = Skolen har pr. i dag ikke tatt stilling til endelig tilbud

Inntaksvilkår
Fullført og bestått ett av Vg2-kursene innen naturbruk

Spesiell studiekompetanse
Val videregående skole tilbyr spesiell studiekompetanse med fagene matte (R1), Kjemi 1 (Kj1) og Kjemi 2 (Kj2). For å få denne spesielle studiekompetansen må du velge fordypning i teoretisk mattematikk på Vg1. På Vg2 må du så velge kjemi1 (Kj1) og på Vg3 SF velger du kjemi 2 (Kj2) og mattematikk (R1).

Ved å ta spesiell studiekompetanse kan du søke på studier som krever slik kompetanse etter videregående skole. Spesiell studiekompetanse passer for deg som liker realfag og som ønsker å studere der det er krav om slik spesiell studiekompetanse. Informasjon om de ulike studiene finnes på www.samordnaopptak.no

Generell studiekompetanse får du ved å følge vårt vanlige løp, uten fordypning i realfagene. Generell studiekompetanse kvalifiserer til å søke på de aller fleste universitets og høgskolestudier, deriblant på lærer- og sykepleiestudier for å nevne noen.

 

Jeg valgte å gå på hestelinjen på Val fordi jeg ville kombinere hest med skole, samtidig som jeg ville ha muligheten til å ta høyere utdanning om jeg ønsket det. Jeg fikk også vite at miljøet var bra og at det var et høyt faglig nivå.

- Oda Marie Fjellet, Vg3, 2018-2019
Studieforberedende

Jeg valgte å gå på Val fordi jeg er interessert i hest og ville holde på med noe jeg synes er morsomt. Val hadde et kjempebra tilbud på hestelinjen.

- Kamilla Rønning, Vg3, 2018-2019
Studieforberedende