Studieforberedende

Undervisningen – Studieforberedende

Vg3 studieforberedende (SF) er et påbyggingsår etter vg2 yrkesfag, som gir generell studiekompetanse. Val videregående skole tilbyr også spesiell studiekompetanse med fagene matte (R1), Kjemi 1 (Kj1) og Kjemi 2 (Kj2). For å få denne spesielle studiekompetansen må du velge fordypning i teoretisk matematikk på Vg1. På Vg2 må du så velge kjemi1 (Kj1) og på Vg3 SF velger du kjemi 2 (Kj2) og matematikk (R1).

Fag- og timefordeling

Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg3 Studieforberedende (Naturbruk). Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

Fellesfag:

 • Kroppsøving – 56
 • Historie – 140
 • Matematikk – 140
 • Naturfag – 84
 • Norsk – 281

Felles programfag:

 • Naturforvaltning – 140 

Valgfrie programfag: – 140 

 • Matematikk 2PY
 • Matematikk R1
 • Biologi
 • Kjemi 2

Sum årstimer – 981

Inntaksvilkår

Fullført og bestått Vg1 Naturbruk og videre Vg2 Hest og hovslager/Landbruk og gartnernæring/Akva gir grunnlag for opptak på Vg3SF.

Hva blir du?

Fullført og bestått opplæring fører fram generell eller spesiell studiekompetanse, som gir deg mulighet til opptak ved høgskoler og universiteter. Med det kan du søke deg inn hva du måtte ønske av studier, som videreutdanning innen yrkesveien du valgte på Vg1 og Vg2, men også i andre retninger. 

Eksempler på mulige studier er:

 • Marinbiolog
 • Havbruksdrift og ledelse
 • Veterinær
 • Sykepleier
 • Lærer
 • Sivilingeniør

Hvem er dette for?

Kurset passer for deg som:

 • ønsker generell eller spesiell studiekompetanse
 • ønsker å studere der det er krav om spesiell studiekompetanse
 • ønsker fordelene ved kombinasjon av yrkesfag og påbygg

Den praktiske tilnærmingen kan gi deg store fortrinn også i høyere utdanning eller et yrke også i andre sammenhenger. En som f.eks. har gått landbruk og søker seg inn på veterinærutdanningen, vil kunne høste av erfaringene fra praktisk undervisning. Dette gir forståelse og erfaring/bakgrunn som vil være etterspurt på arbeidsmarkedet også i tiden fremover.

 

Jeg valgte å gå på hestelinjen på Val fordi jeg ville kombinere hest med skole, samtidig som jeg ville ha muligheten til å ta høyere utdanning om jeg ønsket det. Jeg fikk også vite at miljøet var bra og at det var et høyt faglig nivå.

- Oda Marie Fjellet, Vg3, 2018-2019
Studieforberedende

Jeg valgte Val, ikke bare fordi de hadde linjen jeg ville gå, men fordi jeg hadde hørt at miljøet og skolen var bra. Jeg kan trygt si forhåpningene ble nådd!!

- Espen Anfinnes, VG3, 2018-2019
Studieforberedende