Landbruk

Undervisningen – Landbruk og gartnerinæring

Elevene følger produksjonssyklusen på de ulike driftsavdelingene gjennomskoleåret og bygger med dette opp praktisk erfaring og innsikt i produksjonene.
I tillegg fokuseres det på nye utfordringer og muligheter i en bransje som er i stadig utvikling og omstilling.

Prosjekt til fordypning

På Vg2 Landbruk og gartnerinæring er det satt av 253 årstimer til prosjekt til fordypning. I disse timene tilbys blant annet fordypning i flere landbruksfaglige emner.

Fag- og timefordeling 

Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg2 Landbruk og gartnerinæring. Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

 • Norsk – 112
 • Samfunnsfag – 84
 • Kroppsøving – 56
 • Kristendomskunnskap – 56
 • Produksjon og tjenesteyting – 280
 • Forvaltning og drift – 197
 • Yrkesfaglig fordypning – 197

Sum årstimer – 982

Inntaksvilkår

Fullført og bestått Vg1 Naturbruk.

Hva blir du?

Vg2 Landbruk og gartnerinæring, gir grunnlag for opptak på Vg3 Landbruk og husdyrhold (agronom) eller Vg3 Studieforberedende Naturbruk og gir generell eller spesiell studiekompetanse om du ønsker å videreutdanne deg på høyskole eller universitet.

Vg2 Landbruk og gartnerinæring legger vekt på kunnskap og ferdigheter innenfor de tradisjonelle landbruksproduksjonene. I tillegg kan du i faget yrkesfaglig fordypning velge mellom hund, kjemi, næringsdrift og praksis i bedrift.

Produksjon av planter, storfe, melk, gris og sau skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Skogbruksnæringa er svært betydningsfull i mange områder.

Hvem er dette for?

Kurset passer derfor for deg som:

 • ser for deg en fremtid i landbruksnæringen som bonde eller fagarbeider/avløser
 • ønsker en bred praktisk erfaring som grunnlag for andre yrker
 • er interessert i dyr, teknikk eller planter og vil lære mer om dette
 • ønsker en praktisk vei til studiekompetanse
 • skal drive gård/landbruks virksomhet i tillegg til annet yrke og trenger landbrukskompetanse

Jeg valgte Val og landbruk fordi jeg skulle ta over, og drive gård i framtiden. Val gav meg muligheten til å få god kunnskap og en praktisk opplæring i forhold til dette. Jeg likte best det sosiale miljøet, det var alltid noe å gjøre, og at det var mye praksis i undervisningen.

- Matias Johansen, Vg2 landbruk, 2015-2016
Landbruk

Jeg gikk på Val fordi det er en super skole med landbruk som ett av flere studietilbud. Det er bra miljø blant elevene og jeg trivdes godt sammen med dyrene i fjøset.

- Anja Helene Ørsnes, VG3, 2017-2018
Landbruk