Landbruk

Undervisningen

Elevene følger produksjonssyklusen på de ulike driftsavdelingene gjennom skoleåret og bygger med dette opp praktisk erfaring og innsikt i produksjonene. I tillegg fokuseres det på nye utfordringer og muligheter i en bransje som er i stadig utvikling og omstilling.
Prosjekt til fordypning
På Vg2 Landbruk og gartnerinæring er det satt av 253 årstimer til prosjekt til fordypning. I disse timene tilbys blant annet fordypning i flere landbruksfaglige emner.

Fag- og timefordeling på Vg2 Landbruk og gartnerinæring:
Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg2 Landbruk og gartnerinæring. Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

Norsk – 56
Engelsk – 56
Samfunnsfag – 84
Kroppsøving – 56
Produksjon og tjenesteyting – 280
Forvaltning og drift – 197
Prosjekt til fordypning – 253
Sum årstimer – 982

Inntaksvilkår
Fullført og bestått Vg1 Naturbruk

Hva blir du?

Produksjon av planter, storfe, melk, gris og sau skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Skogbruksnæringa er svært betydningsfull i mange områder.

Vg2 Landbruk- og gartnerinæring
Fullført og bestått Vg1 Naturbruk gir kompetanse til å søke på bl.a. Vg2 Landbruk og gartnerinæring. Vg2 LG er et bredt landbruksfaglig kurs som gir et godt grunnlag for opptak på Vg3 Landbruk og husdyrhold eller Vg3 Studieforberedende naturbruk.

Vg2 Landbruk og gartnerinæring legger vekt på kunnskap og ferdigheter innenfor de tradisjonelle landbruksproduksjonene. I tillegg er det lagt vekt på økonomi og utvikling av nye næringer innen det naturbruk. Kurset passer derfor for deg som:

-Ser for deg en fremtid i landbruksnæringen som bonde eller fagarbeider og sikter deg inn på agronomtittelen.
-Ønsker en bred praktisk erfaring som grunnlag for andre yrker.
-Er interessert i dyr, teknikk eller planter og vil lære mer om dette på veien mot studiekompetanse.

Jeg valgte Val og landbruk fordi jeg skulle ta over, og drive gård i framtiden. Val gav meg muligheten til å få god kunnskap og en praktisk opplæring i forhold til dette. Jeg likte best det sosiale miljøet, det var alltid noe å gjøre, og at det var mye praksis i undervisningen.

- Matias Johansen, Vg2 landbruk, 2015-2016
Landbruk

Jeg går på Val fordi det er en super skole med landbruk som ett av flere studietilbud. Det er bra miljø blant elevene og jeg trives godt sammen med dyrene i fjøset.

- Anja Helene Ørsnes, VG3, 2017-2018
Landbruk