Hest

Undervisning

Det gis både teori og praktisk undervisning innenfor alle programfagene. Den praktiske undervisningen er variert og spenner over en rekke forskjellige emner.

Det undervises også i:
-stalldrift, trening, sikkerhet, utstyr, fôring, avl, helse, kjøring, ridning, mønstring, longering med mer. Alle emnene støttes opp av grundig teori innen det enkelte tema.

Mange av elevene har med sin egen hest til Val. I tillegg til dette har skolen / ansatte et varierende antall hester som benyttes i undervisningen.

På Val har vi lagt til rette for variert hestefaglig undervisning bl.a. gjennom en moderne ridehall (24×63) som benyttes flittig både i undervisningen og på fritiden.

Hva blir du?

Fullført og bestått Vg1 Naturbruk gir kompetanse til å søke på bl.a. Vg2 Hest- og hovslagerfag. I løpet av dette året skal ferdighetene dine videreutvikles til et nivå som kvalifiserer for å skrive lærlingkontrakt med en bedrift. Etter Vg2 Hest- og hovslagerfag kan du enten skrive lærekontrakt innen hestefaget eller innen hovslagerfaget. Kurset gir også inngangsbillett til Vg3 Studieforberedende naturbruk hvis du ønsker å ta studiekompetanse for videre studier på høgskole eller universitet.

Kurset gir bred kompetanse innenfor en rekke hestefaglige områder. Det er derfor aktuelt for deg som:
Satser på fagbrev innen hestefaget eller innen hovslagerfaget
Har lyst til å videreutvikle ferdigheter innenfor hestehold, dressur, sprang, kjøring eller stalldrift.
Vil pleie hesteinteressen på veien mot studiekompetanse.

» For elever som ønsker seg en hestekarriere eller som bare ønsker generell studiekompetanse kombinert med hest i skolen er det kanskje her det hele begynner..»

«Det er også viktig å poengtere at det er tidskrevende, hardt arbeid og mye ansvar å holde på med hest. Det er ikke sånn at man slipper unna det tunge stallarbeidet og alt ansvaret fordi man blir flinkere til å ri. Heller tvert i mot. Jo lenger man kommer, jo tøffere blir det, og jo mer må man kjempe på for å komme seg videre og oppnå det man ønsker»

Sitat Lise Taraldsen, ridelærer

 

 

Jeg valgte å gå på hestelinjen på Val fordi jeg ville kombinere hest med skole, samtidig som jeg ville ha muligheten til å ta høyere utdanning om jeg ønsket det. Jeg fikk også vite at miljøet var bra og at det var et høyt faglig nivå.

- Oda Marie Fjellet, Vg2
Hest
Jeg valgte å gå hestelinjen på val fordi val gir meg muligheten til å utvikle mine ferdigheter innenfor hest og ridning, med god oppfølging av lærerne. Her sitter vi ikke bare inne på skolen med masse teori, men vi gjør stalldrift og rir på ridetimer noe som gjør at det er ekstra motiverende å gå på skolen.

 

- Marte Victoria Johansen, Vg2
Hest