Hest

Undervisningen – Hest og dyrefag

Heste- og dyrefag (med fordypning hest) gir bred kompetanse innenfor en rekke hestefaglige områder.  Det passer godt for deg som ønsker å utvikle deg innenfor hestehold, stalldrift og trening av hest. Vi fokuserer mest på sprang og dressur i den praktiske undervisningen, men kommer også innom en rekke andre treningsmetoder og grener i løpet av året. Skolen har ny stall, fine hester, ridehus og gode fasiliteter for å utvikle deg og dine ferdigheter innen hest.

Fag- og timefordeling

Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg2 Hest og dyrefag. Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter.

  • Norsk – 56
  • Engelsk – 56
  • Samfunnsfag – 84
  • Kroppsøving – 56
  • Prosjekt til fordyping – 253
  • Dyrelære og aktivitet – 280
  • Drift og entreprenørskap – 197

Sum årstimer – 982

Inntaksvilkår 

Fullført og bestått vg1 naturbruk gir kompetanse til å søke på blant annet vg2 heste- og dyrefag. Etter vg2 kan du gå ut som lærling i hestefaget eller hovslagerfaget. Kurset gir også mulighet til å søke på vg3 studieforberedende naturbruk hvis du ønsker å gå videre med studier på høgskole eller universitet. Kurset gir mulighet for både generell og spesiell studiekompetanse.

Hva blir du?

Om du fullfører vg2 hest og deretter går ut som lærling blir du til slutt hestefaglært eller hovslager. Det finnes gode muligheter for jobb eller videre utdanning etter fagprøve. Mange velger både lærlingetid på hest og generell studiekompetanse i tillegg.

Hvem er dette for?

Kurset passer for deg som:

  • har interesse for hest
  • ønsker en karriere innenfor hest
  • ønsker generell studiekompetanse kombinert med hest i skolen

Hestelinja gir deg mulighet til å ta vare på og utvikle hesteinteressen i skoletiden uansett framtidsutsikter. Det er også mulig å ta med seg egen hest.

 

 

Eg valgt Val fordi eg har lyst t å studer hest og utvikle meg innafor den studieretninga. I tillegg e` d` et vældi bra miljø og du bli kjent me så mang hyggelie folk.

- Marie Elise Schjelderup, VG3, 2019-2020
Hest
Jeg valgte å gå hestelinjen på Val fordi Val ga meg muligheten til å utvikle mine ferdigheter innenfor hest og ridning, med god oppfølging av lærerne. På hestelinjen sat vi ikke bare inne på skolen med masse teori, men vi gjorde stalldrift og hadde ridetimer noe som gjør at det er ekstra motiverende å gå på skolen. I år er jeg hestelærling på Val.

 

- Marte Victoria Johansen, Vg2, 2017-2018
Hest