Akvakultur

Undervisningen

Programfagene er sterkt vektlagt på Vg2 og har som målsetting at elevene skal få solide fagkunnskaper og ferdigheter innen viktige akvakulturfaglige områder. Det legges spesielt stor vekt på sammenhengen mellom biologi, teknologi, økonomi og driften av et oppdrettsanlegg gjennom året.

På Val har vi eget oppdrettsanlegg i full skala med fisk, båter, flåter og annet utstyr. En stor del av Vg2 Akvakultur er praktisk opplæring på dette anlegget. Her treffer du også lærlinger, røktere, ledere og annet fagpersonell som er knyttet til driften av anlegget, opplæringen eller et av de prosjektene vi til en hver tid arbeider med. I tillegg til oppdrett av laks drives det også en betydelig virksomhet innen blåskjellproduksjon i tilknytning til Val Akva.

Prosjekt til fordypning På Vg2 Akvakultur er det satt av 253 årstimer til prosjekt til fordypning. I disse timene tilbys ulike kurs, blant annet truckførerkurs og fordypning i flere akvakulturfaglige emner.

Fag- og timefordeling på Vg2 Akvakultur: Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg2 Akvakultur. Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter. Norsk – 56 Engelsk – 56 Samfunnsfag – 84 Kroppsøving – 56 Anlegg og teknikk – 140 Drift og produksjon – 197 Oppdrett og miljø – 140 Prosjekt til fordypning – 253 Sum årstimer 982

Inntaksvilkår Fullført og bestått Vg1 Naturbruk

Hva blir du?

Fullført og bestått Vg1 Naturbruk gir kompetanse til å søke på bl.a. Vg2 Akvakultur. I løpet av dette året skal ferdighetene dine videreutvikles og komme opp på et nivå som kvalifiserer for å skrive lærlingkontrakt med en bedrift. Kurset gir også inngangsbillett til Vg3 Studieforberedende naturbruk hvis du ønsker å ta studiekompetanse. Vg2 akvakultur passer for deg som: Ønsker å utdanne deg til fagarbeider ved å ta fagbrev i akvakultur. Ønsker en solid faglig bakgrunn som grunnlag for videre studier. Har interesse for biologi, fisk eller nye arter i oppdrett.

Oppdrettsnæringa står svært sterkt langs kysten og bidrar til en rekke arbeidsplasser. Oppdrett av laks og ørret dominerer næringa, men nye arter som torsk, kveite og blåskjell kommer for fullt. Næringa fremstår som svært moderne og tilbyr interessante og utfordrende jobber i en spennende internasjonal vekstnæring.

 

Jeg valgte Val fordi jeg var lei av å sitte på skolebenken hver dag. På Val har vi mye praktiske oppgaver. Miljøet på Val er perfekt, og du vil finne deg venner for livet.

- Erlend Kristoffer Haram, Vg3
Akvakultur

Det beste med Val VGS var at jeg fikk være i et fantastisk miljø med utrolige folk ifra mange steder, i tillegg til at studieretningen Akvakultur gav meg store fremtidsmuligheter.

- Magnus Hamre, Vg2 akva, 2015-2016
Akvakultur