Akvakultur

Undervisningen – Akvakultur

Programfagene for Vg2 Akvakultur er tilpasset næringens krav til fremtidige Havbrukstekniker og jobber rundt service og produksjon. Dette innebærer en oppdatert undervisning med høyt fokus på driftsrutiner, bruken av det tekniske utstyret og søkelys på miljø og bærekraft. Undervisningen vil foregå i egne oppdrettsanlegg hvor fokusområdene er laks, skjell, alger etc. Vi har stort søkelys på den praktiske delen av faget og har nært samarbeid med næringslivet, noe som vi bruker aktivt i egne praksisuker og i fordypningsemner.

Vi har egen forskning og utviklingsavdeling (FOU), som undervisningen får fordype seg i.

VG2 Akvakultur har eget valgfagsprogram (YFF = Yrkes Faglig Fordypning). I disse timene tilbys ulike kurs, blant annet fordypning innen Marine arter, Havbrukstekniker og fordypning ut i bedrift.  

Fag- og timefordeling

Nedenfor følger fag- og timefordeling for Vg2 Akvakultur. Timetallet er angitt som antall årstimer i 60-minutters enheter. 

 • Norsk – 56
 • Engelsk – 56
 • Samfunnsfag – 84
 • Kroppsøving – 56
 • Anlegg og teknikk – 140 
 • Drift og produksjon – 197
 • Biologi og miljø – 140
 • Yrkesfaglig fordypning (YFF) – 253 

Sum årstimer 982

Inntaksvilkår 

Fullført og bestått Vg1 Naturbruk

Hva blir du?

Om du fullfører Vg2 Akvakultur kan du blant annet velge å søke videre skole ut i bedrift. Dette vil si at du søker en godkjent lærebedrift om 2-årig lærlingeløp. Etter endt lærlingeløp, kvalifiserer du deg til å ta fagbrev innen akvakultur eller havbrukstekniker. Du kan også velge Vg3 Studieforberedende (SF), her kan du videreutdanne deg for studier på høyskole eller universitet. 

Hvem er dette for?

Kurset passer for deg som:

 • ønsker arbeidsplass og kompetanse i oppdrettsnæringen
 • ønsker fagbrev innen akvakultur eller havbrukstekniker
 • ønsker grunnlag for høyere studier 

 

 

Jeg valgte Val fordi jeg var lei av å sitte på skolebenken hver dag. På Val har vi mye praktiske oppgaver. Miljøet på Val er perfekt, og du vil finne deg venner for livet.

- Erlend Kristoffer Haram, Vg3, 2019-2020
Akvakultur

Jeg valgte Val og akvakultur fordi det gir meg mange muligheter for framtiden. Val har mange flinke lærere som underviser godt, og et bra sosialt miljø på skole og internat. I år tar jeg studieforberedende på Val.

- Helle Selliseth, Vg3, 2019-2020
Akvakultur