Skoleskyss

Som elev i grunnskolen har man krav på fri skyss til og fra skolen hvis man bor langt unna, eller har spesielle behov for transport. Man har rett på skoleskyss i hele kommunen man bor i. Det er Trøndelag Fylkeskommune ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss.

Hvem kan få fri skoleskyss?

Elever som har

  • Over 2 km gangvei i 1. klasse
  • Over 4 km gangvei i 2.-10. klasse
  • Sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole/SFO
  • Særlig farlig eller vanskelig skolevei

 

Søknadsskjema for skoleskyss finner du her:

https://www.atb.no/skoleskyss-grunnskole/#collapse-article_1 

Søknadsskjemaet leveres til skolen.

 

Informasjonen her er funnet på Atb sine nettsider.

For mer informasjon se www.atb.no/skoleskyss-grunnskole/