Skolerute 2021-2022

 SKOLERUTE FOR ELEVENE Val vgs 2021-22
2021 Uke  Antall dager  Elevenes fridager 
33 6 Første skoledag søndag 15.august 
34 5  
35 5  
36 5  
37 5  
38 5  
39 5  
40 5  
41 0 Høstferie (11.oktober – 15.oktober), internatet er stengt.
42 5  
43 5  
44 3 Gi en dag onsdag 3. november.
Planleggingsdag torsdag 4. og fredag 5. november, internatet er stengt.
45 5  
46 6 Foreldredag lørdag 20.november
47 5  
48 5  
49 5  
50 5 Siste skoledag før jul: fredag 17. desember 
51 0 Internatet er stengt
2021 85  
     
Våren 2022    
1 5 Første skoledag: mandag 3. januar
2 5  
3 5  
4 5  
5 5  
6 5  
7 5  
8 0 Vinterferie, Internatet er stengt.
9 5  
10 5  
11 5  
12 5  
13 5  
14 5  
15 0 Fri mandag 11. april til fredag 15. april påskeferie, Internatet er stengt.
16 4 Fri mandag 18.april (2. påskedag)
17 5  
18 5  
19 5  
20 4 Fri mandag 16.(planleggingsdag) og tirsdag 17. mai, Åpen Gård
21 3 Fri torsdag 26. mai (Kr.h.f.dag) og fredag 27. mai
22 5  
23 4 Fri mandag 6. juni (2. pinsedag)
24 5 Siste skoledag: fredag 17.juni
2022 105  
2021+2022 190