Skolerute 2020-2021

Skolerute for Val barne – og ungdomsskole, skoleåret 2019/2020

August 2020

Dager

Kommentar

Uke 34

5

Første skoledag mandag 17. august

Uke 35

6

Misjonsdag lørdag 29. august

Uke 36

5

 

September 2020

Uke 37

5

 

Uke 38

6            

 

Uke 39

5

 

Uke 40

5

 

Oktober 2020

Uke 41

0

Høstferie (5.-9.oktober)

Uke 42

5

 

Uke 43

5

 

Uke 44

5

 

November 2020

Uke 45

5

 

Uke 46

5

 

Uke 47

5

 

Uke 48

4

Fri mandag 23. november (kursdag)

Uke 49

5

 

Desember 2020

Uke 50

5

 

Uke 51

5

Siste skoledag før jul: fredag 18. desember

 

85

 

Januar 2021

Uke 1

5

Første skoledag mandag 4.01

Uke 2

5

 

Uke 3

5

 

Uke 4

5

 

Uke 5

5

 

Februar 2021

Uke 6

5

 

Uke 7

5

 

Uke 8

0

Vinterferie (22.-26. februar)

Uke 9

5

 

Mars 2021

Uke 10

5

 

Uke 11

4

Fri fredag 19. mars (kursdag)

Uke 12

5

 

Uke 13

0

Påskeferie (29.mars-2. april)

 

 

April 2021

Uke 14

4

Fri mandag 5. april (2. påskedag)

Uke 15

5

 

Uke 16

5

 

Uke 17

5

 

Mai 2021

Uke 18

5

 

Uke 19

3

Fri torsdag 13. mai (Kr.h.f.dag) og fredag 14. mai

Uke 20

4

Fri mandag 17. mai

Uke 21

5

Fri mandag 24. mai (2. pinsedag) Åpen gård lørdag 29. mai

Uke 22

5

 

Juni 2021

Uke 23

5

 

Uke 24

5

Siste skoledag: fredag 18. juni

 

105