Skolepenger

Elevene betaler litt for å gå på skolen. Bakgrunnen for dette er at friskoler bare får 85 % i støtte fra Staten i forhold til det som det i gjennomsnitt koster å drive en skoleplass i offentlig skole. Friskoler har derfor anledning til å ta de resterende 15 % i skolepenger.
Vi på Val ønsker at alle skal ha anledning til å kunne velge vår skole for sine barn, derfor tar vi langt mindre enn 15 % av kostnaden i skolepenger. Men siden alle elevene får lunsj på skolen hver dag, så tar vi fra høsten 2020 kr 500 i måneden for 10 måneder i året. Dette er da i stor grad betaling for lunsjen.

Det gis søskenmoderasjon.
Full betaling for barn nr 1.
50 % betaling for barn nr 2.
30 % betaling for barn nr 3.
Gratis for barn nr 4 og eventuelt flere.

Dersom man av ulike grunner har utfordringer med å betale skolepengene, så kan man søke fritak om dette direkte til skolen. Send en melding til grunnskoleleder dersom dette er aktuelt for dere.


Betaling for SFO er etter de samme takstene som det Nærøysund kommune har.