Skole/hjem-samarbeid

På Val barne- og ungdomsskole ønsker vi å ha et tett skole/hjem-samarbeid. Vi er en liten skole, der vi har store muligheter for fleksibilitet. På foreldremøte på våren tar vi opp praktiske saker om skolehverdagen, og foreldrene får være med å legge føringer for neste skoleår. Vi hadde f.eks samtale med foreldrene om skolelunsj og fri hver onsdag.

Skole har et foreldreråd som har et par samlinger i året. Vi har to foreldrekontakter. Den ene er representant for grunnskolen i styremøtene for Val skoler. I samråd med foreldrene, har vi valgt å ikke ha eget FAU dette skoleåret.