Skjema for ønske om tiltak i henhold til opplæringslovens § 9a

Dette skjemaet er til bruk dersom elever, foresatte, råd eller utvalg ønsker tiltak på Val videregående skole etter Opplæringslovens § 9a-2, § 9a-3 og § 9a-4. Skjemaet leveres til rektor.

Trykk her for å laste ned skjemaet som vist under

Saken gjelder:

  • Fysisk miljø, § 9a-2
  • Psykososialt miljø, § 9a-3
  • Skolens systemrettede arbeid, § 9a-4

 

Ønske om tiltak gjelder på vegne av:

_______________________________________________________ navn på elev eller klasse/gruppe

 

Beskrivelse av aktuelle forhold:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: _____________

Underskrift: _________________________________________________________