SFO – Søknadsskjema

SFO-tilbudet gjelder for alle, uavhengig om eleven går på Val barne- og ungdomsskole eller ikke. SFO-tilbudet gjelder fra kl. 07.30-16.30.

Vedtekter og informasjon om Val skolefritidsordning finner du i et eget dokument.

Har du spørsmål til noe av dette, ring skolen, eller send en e-post. Kontaktinfo finner du på www.val.vgs.no/grunnskole

Trykk her for å komme til nedlastbart søknadsskjema

Har du bestemt deg for at du vil søke ditt/dine barn inn på Val SFO?

 ____ Ja, jeg søker med dette plass i SFO

Informasjon om barnet

Fullt navn på barnet:

_____________________________

Fødselsdato til barnet:

_____________________________

Vei/gate og husnummer:

_____________________________

Postnummer:

_____________________________

Sted:

_____________________________

Kjønn:

_____________________________

Nasjonalitet:

_____________________________

Informasjon om barnets forsørgere m.m.

Foresatt 1

Foresatt 1 er den fakturaen blir sendt til.

Navn:

_____________________________

Arbeidssted:

_____________________________

Mobil:

_____________________________

Ekstra tlfnr:

_____________________________

Epost:

_____________________________

Foresatt 2

Skriv «ingen» på punkta under, om barnet bare har en nåværende foresatt (i juridisk forstand)

Navn:

____________________________

Arbeidssted:

_____________________________

Mobil:

_____________________________

Ekstra tlfnr:

_____________________________

Epost:

_____________________________

Hvordan er barnet sin bosituasjon?

Obligatorisk spørsmål.

Hvem bor barnet sammen med?

Skriv prosent (skal til sammen være 100%)

  0 50 100
Mor og far i samme hjem      
Mor      
Far      

Eventuell en annen ordning? Beskriv i så fall her.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Søsken

Har barnet søsken?

Legg inn informasjon her om navn og fødselsdato for søsken. (Info blir brukt til moderasjon eller prioritering av søknad.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tidspunkt

Hvilke dager og tidspunkt ønsker dere at barne skal benytte SFO-tilbudet?

____ Mandag

____ Tirsdag

____ Onsdag

____ Torsdag

____ Fredag

Cirka når kommer barnet til å bli levert og henta?

___________________________________________________________________________

Er det annen informasjon vi bør vite om?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Har du lest og akseptert vedtektene og informasjonen om Val SFO?

Vedtektene og informasjon finner du på nettsiden www.val.vgs/grunnskole

___ Ja, jeg har lest og akseptert vedtektene for Val SFO

Søknadsskjemaet sendes til gmjolhus@val.vgs.no