Renholder i 20 % stilling

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 160 elever. Skolen gir opplæring innen naturbruk på videregående nivå og grunnskole fra 1. til 10. klasse. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:

Renholder i 20 % stilling

Arbeidet består i hovedsak av renhold av undervisningslokaler og kontorer ved Val skoler, samt vask hos Lilleval barnehage. Det kan også bli aktuelt med vask av internat og andre bygninger ved behov. Dette er et avgjørende arbeid for at skolen skal kunne fungere tilfredsstillende.     

Vi søker en som kan ha interesse for arbeidet og som setter sin ære i å holde det rent og ryddig rundt seg. Man må ikke ha erfaring eller utdanning innen renhold, men det er ønskelig.

Det er en fast stilling i 20 %. Det kan forventes at det blir anledning til å jobbe mer på timebasis. Arbeidstiden kan i noen grad være fleksibel. Den ansatte følger skoleruta, men vil ved behov jobbe noe timebasert i skoleferiene også.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må dele skolens visjon og bidra aktivt i realiseringen av denne. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysninger i tråd med likestillings- og diskrimineringslovens § 30.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår etter avtaleverk.
Søknadsfrist er innen 26. juni 2020
Tiltredelse 3. august.  

Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Jofrid Sørbø på tlf 991 57 469 eller jsorbo@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val skoler AS, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no