Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger ved Val barne – og ungdomsskole

PERSONVERNERKLÆRING VAL BARNE – OG UNGDOMSSKOLE

Hvilke personopplysninger behandler Val barne- og ungdomsskole?

Val barne- og ungdomsskole behandler personopplysninger om ansatte, elever og deres foresatte.

Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, nærmeste pårørende, referat fra medarbeidersamtaler, dokumentasjon på permisjon, utdanning og arbeidserfaring, bankkontonummer, lønnsnivå og evt. fagforeningsmedlemskap.

Elever: Navn, adresse, navn på foresatte og evt. hvem som har den daglige omsorgen, telefonnummer, personnummer. Val barne- og ungdomsskole oppbevarer papirer fra eksterne instanser på enkelte elever. Val barne- og ungdomsskole oppbevarer også referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og evt. møter angående eleven.

Foresatte: Navn, adresse, personnummer, telefonnummer, evt. hvem som har den daglige omsorgen og mailadresse.

Hvilke formål bruker Val barne- og ungdomsskole disse personopplysningene til?

Val barne – og ungdomsskole bruker disse opplysningene for å ivareta ansattes, elevers og foresattes interesser. Personnummer brukes for å få de digitale systemene som ivaretar skole-hjemsamarbeidet til å fungere, blant annet FEIDE-pålogging.

Hva er det rettslige grunnlaget for virksomhetens behandling av personopplysninger?

Rettslig grunnlag er Friskoleloven, Opplæringsloven, Forvaltningsloven, Arbeidsmiljøloven og Personopplysningsloven med forskrifter.

Hvem utleverer Val barne- og ungdomsskole personopplysninger til?

Klasselister kun med navn kan utleveres til elever ved forespørsel.

Offentlige instanser kan innhente opplysninger om en elev når det er relevant, og elev og foresatte har gitt samtykke. De kan også innhente opplysninger om en ansatt når det er relevant og den ansatte har gitt sitt samtykke.

Hvis andre spør etter personopplysninger skal det alltid avklares med rektor i forkant av en evt. utlevering av personopplysninger.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Referat fra elevsamtaler og fagsamtaler. Øvrige personopplysninger om elever og foresatte blir i utgangspunktet oppbevart i 10 år.

Hvilke rettigheter har den registrerte?

Den registrerte har rett til å få vite hvilke personopplysninger Val barne- og ungdomsskole har om vedkommende. Den har også rett til å få korrigert og evt. slettet opplysninger som ikke er nødvendige å oppbevare.

 

Val 10. mai 2018, revidert 11.