Bli elev?

Søknadsfrist: 1. mars (Særskilte vilkår 1. februar).
Alle søkere fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker skal søke over internett via www.vigo.no
Hvis du ikke bor i Trøndelag, finner du skolen ved å velge Nord-Trøndelag i fylkesoversikten.

Hjertelig velkommen til å bli elev på Val!