Ledige stillinger

Den som blir tilsatt på Val får stort ansvar og spennende utfordringer sammen med engasjerte kollegaer og flotte elever i skole- og internatmiljøet. Det er et dynamisk miljø på en arbeidsplass bestående av avdelinger som er ulike på mange vis, men hvor alle arbeider for at skolen skal nå sin målsetning.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjons­samband som eier skolen.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Privatskulelova § 4-3

Vi har for tiden ledig stilling som:

Videregående skole

Grunnskole

Lilleval barnehage

Selv om det for øyeblikket ikke er ledige stillinger som er aktuelle for deg, så ønsker vi alltid å komme i kontakt med kandidater som kan tenke seg å jobbe på skolen. Send derfor gjerne en henvendelse til skolen med opplysninger om din bakgrunn og hva slags stillinger som kan være aktuelle for din del.