Ledige stillinger

Den som blir tilsatt på Val får stort ansvar og spennende utfordringer sammen med engasjerte kollegaer og flotte elever i skole- og internatmiljøet. Det er et dynamisk miljø på en arbeidsplass bestående av avdelinger som er ulike på mange vis, men hvor alle arbeider for at skolen skal nå sin målsetning.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjons­samband som eier skolen.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Privatskulelova § 4-3

Det er for tiden ledig stilling som mekaniker, lærer i engelsk, historie og samfunnsfag og lærer i akvakultur

Trykk på utlysningsdokumenter under.