Kristen friskole

Val er en kristen friskole, som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, www.nlm.no. Vi har to hovedmålsetninger: Vi skal drive en god skole med et godt utdanningstilbud, i tillegg til at vi ønsker å være en skole som fremmer kristne verdier. I skolehverdagen er et «Ord for dagen» og kristendoms-undervisning en del av tilbudet på Val.

For å si det enkelt: Du kan være kristen eller ikke-kristen for å gå på Val. Alle elever, uansett tro og livssyn, vil bli møtt med samme respekt og omsorg.

For deg som ønsker å delta på kristne aktiviteter er det en rekke aktiviteter på kveldstid (her kan den som vil delta): bibel -og samtalegrupper, torsdagsmøter og søndagssamlinger. I tillegg har vi en ungdomsgruppe som samles annenhver uke. I tillegg til samlingene reiser de også på noen turer i løpet av året.