Ansatte

Administrasjon

Undervisning

Akva

Landbruk

Kjøkken, internat og renhold

Eiendom

Val FoU