Nytt skolebygg

Dagens lokaler i «Borgen» på tunet på Val er midlertidige. Vi er nå godt i gang med etablering av tomta, og spikring av elementer til nytt skolebygg er i gang. 

Det nye skolebygget skal inneholde stort sett alt som trengs for en skole. Det blir klasserom, grupperom, garderober for hver klasse, spesialrom for mat og helse, forming, musikk og naturfag. Det blir også et fellesrom der hele skolen kan samles, og det blir god plass for lærerne. Det ligger også godt til rette for å få flotte utearealer. Noe blir opparbeidet skolegård og utenfor der er det rett ut i naturen.

Gymsal blir det ikke i det nye bygget, siden det alt er en idrettshall på skolen. Skolen vil også fortsette med å av og til benytte seg av bygg og utearealer som først og fremst hører til den videregående skolen. For eksempel fjøset.

Den nye skolen skal ligge på oversiden av hovedveien inn til dagens skole, der som det er markert på bildet. Innkjøring blir fra Torlandsveien, helt nede til venstre i bildet.

Vi jobber nå for at det nye bygget skal kunne tas i bruk til skolestart i august 2021. Vi vil prøve å holde nettsiden her oppdatert, slik at man etter hvert kan se tegninger og bilder fra fremdriften.