Info om skoleåret 2021-2022

Kjære elev!

Velkommen til Val

Skoleåret 2021/2022 starter opp mandag 16.august kl 08.10.

Søndag 15. august vil internatet åpne for innflytting. Nøkkel til rom blir utlevert etter hvert som elevene ankommer og internatkontrakt signeres. Tidspunkt og program for denne dagen vil komme før skolestart. Det være en enkel åpningssamling for alle vg1 elever.

Lån og stipend

Som elev hos oss har du rett til lån og stipend fra Statens Lånekasse etter ordinære vilkår.  Søknad om lån og stipend gjennomføres på Statens Lånekasse sin hjemmeside. For mer informasjon se www.lanekassen.no 

Skolepenger

For skoleåret 2021/2022 er skolepengene kr. 800,- pr. mnd. i 10 mnd.

Boforhold

Val videregående skole er en internatskole, og med hver skoleplass følger det internatplass. Ved plassmangel vil vg1 og vg2 bli prioritert. Dersom en ikke skal benytte internatplassen, må en si fra seg denne. Dersom elever under 18 år ikke skal bo i internatet, skal skolen ha skriftlig melding om dette fra foresatte.

Internatpriser

Prisen på det enkelte internatrom varierer med størrelse og standard. I prisen inngår alle måltider servert i skolens matsal. Prisfastsettingen tar hensyn til ferier, praksisuker, langhelger m.m. På skoledager serveres frokost, lunsj, middag og kvelds. I helger eller dager med skolefri, serveres frokost, middag og kvelds. Internat og kantine er stengt i skoleferiene og åpner dagen før skolestart.

Internatoppholdet betales med 10 like store månedlige terminer. Det faktureres kr. 1000,- i depositum for rommet ved skolestart. Depositumet betales tilbake ved skoleslutt / innlevering av nøkkel dersom saldoen på elevens konto er i null.

Kost-delen av oppholdet er betydelig, slik at det ikke er så stor forskjell på prisene enten en bor på enkeltrom eller dobbeltrom. Internatkostnaden ligger på ca. kr. 5300-6050,- pr. mnd for enkeltrom. Prisen for dobbeltrom er ca. kr. 6-700,- lavere pr. mnd. enn for enkeltrom. Fullstendig oversikt over prisene i det enkelte internat ligger på www.val.vgs.no

Det vil først og fremst være elever på Vg1 som får tildelt dobbeltrom.  Vi forsøker å imøtekomme alle bo ønsker så langt det lar seg gjøre, men vi klarer ikke å oppfylle alle ønsker.

Ved skolestart undertegner alle som skal bo i skolens internat en internatkontrakt der en bekrefter at en vil følge det reglementet som gjelder for internatet.

Smådyr / kjæledyr

Det er ikke anledning til å ha dyr på internatene, men det er lagt til rette slik at det er mulig å ha enkelte dyr i bygninger knyttet til driftsavdelingene. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Oppbevaring av våpen på skolen

Enkelte elever ønsker å ha med jaktvåpen eller våpen for konkurransebruk. Begge deler er fullt mulig, men egne rutiner gjelder for dette.

Stall og hester

Der er hvert år en rekke elever som ønsker å ha med egen hest til Val. De som ønsker det må søke om stallplass. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen, eller kan lastes ned fra våre nettsider www.val.vgs.no evt. bruke https://val.vgs.no/skoletilbud/hest-2/stallplass/

IKT- løsninger

Alle elever på Val skal ha egen PC. Skolen bruker Canvas som pedagogisk IKT-plattform. Elevene får tilgang til internett via trådløst nett både på skolen og i internatområdet. De som ikke har egen PC kan kjøpe fra skolen. PC-en som tilbys i år er en Lenovo L14 2.gen. med intel i3. Pris pr år er 1096 kr.

PC-ene som kjøpes gjennom skolen har en Serviceavtale der hurtig reparasjon er inkludert dersom det skulle oppstå problemer med maskinen. Denne varer i 3 år.

Maskinen er valgt med tanke på skolearbeid.

Transportkostnader knyttet til internatoppholdet

For skoleåret 2021/2022 er det lagt inn en transportkostnad på kr. 500,- (50,- pr mnd) for alle som bor i skolens internater. Det dekker transporten til diverse fritidsaktiviteter som skolen arrangerer, handleturer, samt transport til hurtigrute og flyplass i forbindelse med helg og ferier. 

Informasjon

Enkelte elever kommer med informasjon om ulike forhold noe ut i skoleåret. Dette gjelder behov for materiell / hjelpemidler, forhold opp mot helsetjenesten etc. På skjemaet «Elevinformasjon» ønsker vi at dere fyller ut med relevante opplysninger som gjør det enklere for oss å legge forholdene best mulig til rette for den enkelte. 

Vi ser fram til å møte både gamle og nye elever høsten 2021!

Med vennlig hilsen

Val videregående skole ved rektor Kjartan Åsebø