Info om skoleåret 2019-2020

Val skoleåret 2019/2020!

Skolebøker

Det er utlånsordning for lærebøker, men elevene må kjøpe enkelte arbeidsbøker, perm, skilleark og lignende. Dette kan kjøpes på skolen.

Kompetansebevis

De av dere som kommer fra andre videregående skoler må ta med attestert kopi av kompetansebevis fra tidligere skolegang.

Reisemåte til Val

For de som reiser kollektivt er det tre ankomststeder i Val sitt nærområde. Dette er Kolvereid, Rørvik og Abelvær. Vi kan være behjelpelig med henting på disse stedene i forbindelse med skolestarten, men dette må avtales i god tid. Ring skolens sentralbord på telefon 74 38 90 00, eventuelt tilsynstelefon: 404 33 921.

  • Tog. Den nærmeste stasjonen er Grong stasjon. Denne benyttes for reisende både fra nord og sør. Fra Grong går det rutebuss til Kolvereid. Fra Kolvereid bestiller en tilbringertjeneste til Val (tlf. 07417 – må bestilles 6 timer i forveien)
  • Hurtigbåt. For de som ønsker å reise om Namsos er hurtigbåten et godt alternativ. Det nærmeste anløpsstedet er Abelvær. Hurtigbåten korresponderer med buss og tog fra Trondheim. Fra Abelvær bestiller en tilbringertjeneste til Val for de avgangene det ikke er rutebuss-tilbud (tlf. 07417 – må bestilles 6 timer i forveien)
  • Fly og hurtigrute. Rørvik har både flyplass og hurtigruteanløp. Val henter og bringer til hurtigrute/flyplass fredag og søndag. Ved langhelger gjelder andre regler.
  • Privatbil. Den som kommer med privatbil har flere veivalg. Veien til Val tar av like vest for Kolvereid, fra riksvei 770 til fylkesvei 530. Følg skilting mot Abelvær. Kommer du fra Namsos og tar ferge til Hofles følger du også skilt til Abelvær.  Fra Strand er det skiltet til Val.

Boforhold

Val videregående skole er en internatskole der elevene bor i skolens internat. Som vedlegg til dette brevet finner du en utstyrsliste. Hvert internat er utstyrt med et lite tekjøkken. Dersom du vil benytte dette, må du selv ta med nødvendig utstyr.

NB: Internat og kjøkken er stengt i høytidene jul og påske, høst- og vinterferien. Dette er trukket fra internatkostnadene.

 

Internatlivet

På internatet er det voksenpersoner i miljøet hver ettermiddag og kveld, og det er sovende nattevakt på tunet hver natt. Vi ønsker oss et miljø med mange positive aktiviteter. Elevene deltar selv aktivt med å bygge opp et trivelig og godt miljø for alle. De som bor på internatet forplikter seg til å rette seg etter skolens regler.

Forsikring og skader

Som elev er du dekket av en egen ulykkesforsikring som skolen har tegnet. Dette er en heldøgnsforsikring som også gjelder i skoleferier. Skolen har ingen forsikring som dekker elevenes innbo. Du bør derfor undersøke hva forsikringen til dine foreldre / foresatte omfatter, og eventuelt tegne en egen innboforsikring. Vanligvis omfatter foreldres forsikring også barns innbo når de er borte fra heimen, men kun til de er 18 år.

Skader som den enkelte måtte pådra seg i forbindelse med undervisning blir behandlet på vanlig måte som yrkesskader opp mot NAV. Eleven må selv dekke utgifter med transport og legebesøk. Disse utleggene refunderes av HELFO. Skader som ikke har sammenheng med undervisningen gir ikke rett til dekking av transport og egenandeler. Legebesøk ved sykdom og på fritiden må eleven dekke selv på vanlig måte, eventuelt med refusjon fra HELFO.

 

Skolepenger og andre kostnader (alle månedsbeløp gjelder for 10 mnd/år)

Skolepenger Kr. 800,- pr. mnd.
Skolebevis Kr. 60,-

 

 

Internatkostnader

Prisen på det enkelte internatrom varierer med størrelse og standard. I prisen inngår alle måltider servert i skolens matsal. Prisfastsettingen tar hensyn til ferier, heimreiser, skoleturer og praksisuker inntil 3 uker. Dersom praksisperiodene overstiger 3 uker i Norge, gjøres et fratrekk i kosten med kr 500,- pr. uke. Internat og kjøkken er stengt i skoleferiene og åpner dagen før skolestart.

Internat Pris enkeltrom Pris dobbeltrom
Sklinna/Grinna 5700,- (5450,-)
Bedehuset 5700,- (5450,-)
Brygga 5550,- 4900,-
Kammerset 5550,-
Kvisten 5550,- 4900,-
Stubben 5550,- 4900,-
Borgen 5200,-
Bolig 9 5000,- 5200,- 4900,-
Bolig 10 5000,- 5200,- 4900,-
Lonet/Laugvågen 5500,-
Fellestransport Kr. 500,- pr. år I forbindelse med heimreise ved helger og ferier, settes det opp egen buss fra skolen til hurtigrute og flyplass etter bestilling.  Det settes også opp turer til ukentlige handleturer til Rørvik og Kolvereid.
Til offentlig transport som buss og båt (til/fra buss Kolvereid, til/fra båt Abelvær) bestiller elvene selv tilbringertjeneste på tlf 07417 (må bestilles 6timer før avreise/ankomst.) Drosjeskyss til busspris. Se www.07417.no for mer informasjon om ordningen.
Depositum Kr. 1000,- pr. år Betales tilbake ved innlevering av romnøkkel og godkjent rom.

 

Hest og stallplass

Egen informasjon og eventuelt oppstallingsavtale sendes elever som ønsker å ha med hest til skolen.

Kjæledyr

Det er anledning til å ha med seg kjæledyr som kaniner, hamster eller lignende til skolen. Kjæledyrene må stå i skolens smådyravdeling. Det er ikke anledning til å ha med hund ved skolestart. Søknad om å ha med seg hund vil skje de to første ukene. Hunder må stå i skolens hundegård. Det er ikke anledning til å ha dyr inne på internatene.

 

IKT/PC-ordninger


Alle elever på Val skal ha egen PC. Skolen bruker Canvas som pedagogisk IKT- plattform. Elevene får tilgang til internett via trådløs nett både på skolen og i internatområdet. De som ikke har egen PC kan kjøpe fra skolen. PC-en som tilbys i år er en HP ProBook 450 g6. Pris pr år er 1051,-kr

PC-ene som kjøpes gjennom skolen har en Serviceavtale der hurtig reparasjon er inkludert dersom det skulle oppstå problemer med maskinen. Denne varer i 3 år! Maskinen er valgt med tanke på skolearbeid! Dersom eleven ønsker en kraftig spillmaskin bør man velge en annen PC. PC-en er elevens eiendom etter tre år på Val. Dersom du slutter etter Vg1 eller Vg2, kan du kjøpe ut PC-en for restverdien, ellers leveres PC-en tilbake.

 

Utplassering i bedrifter
Utplassering i andre bedrifter/gårder/staller benyttes i opplæringen. Ved styrt utplassering dekker skolen kostnadene i forbindelse med transport og opphold. Ved utplassering der eleven selv velger hvor han / hun vil reise, dekker eleven kostnadene selv. I spesielle tilfeller og der eleven kan nå helt spesielle mål, kan skolen delfinansiere slike løsninger etter nærmere avtale.

Lån og stipend

Som elev hos oss har du rettigheter til stipend og/eller lån fra Lånekassen. Alle med ungdoms­rett får utstyrsstipend, de andre rettighetene varierer ut fra foreldres inntekt, om du har ungdomsrett eller ikke, mm. Utfyllende informasjon og innlogging for søknad finner du på www.lanekassen.no. Her finner du også støttekalkulator og informasjon om vedtak, signering og utbetalinger. Lånekassen åpner søknadssiden for elever med ungdomsrett i starten av juli. Før da vil dere bare få opp søknad for skoler i enkelte andre fylker. Hvis du er usikker på om du tar plassen hos oss, anbefaler Lånekassen at du venter med å søke lån og stipend. Hovedregelen er at lån og stipend blir utbetalt til elevens kontonummer. Hvis foreldre/foresatte til elever under 18 år skal disponere stipendet, må det søkes om dette på Lånekassens K-skjema

Dette ble mye informasjon på en gang, skulle det være spørsmål eller uklarheter ber vi om at dere tar kontakt med skolen.

Vi ser fram til å møte både gamle og nye elever i august. Inntil da ønsker vi deg en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen fra

Val videregående skole

Kjartan Åsebø

rektor