Jordbrukslærer

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever på videregående og ca 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

For neste skoleår søker vi nå etter:

Jordbrukslærer

Arbeidet består i undervisning i emner innen jord- og plantekultur på alle tre trinnene på videregående. Det er undervisning både i teori og i praktiske oppgaver. Det kan også være aktuelt å supplere med undervisning i andre landbruksfag eller fellesfag som man har kompetanse i. 

Vi søker personer med lærerkompetanse innen området. Det vil si relevant utdanning på høgskolenivå, samt praktisk-pedagogisk utdanning. For rette person legger vi til rette for å kunne ta utdanning for å supplere for manglende formelle kvalifikasjoner.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Søknadsfrist er innen 14. februar.
Tiltredelse 1. august 2020.

Kontaktperson for stillingene er avdelingsleder Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936 eller sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val skoler, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
eller: post@val.vgs.no