Fagarbeider på gården

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever på videregående og ca 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Fôrproduksjon på ca 750 daa.
  • Våre husdyrproduksjoner er melk, ammeku, kombinert griseproduksjon, sau og ammegeit. Skolen har også stall til skole- og elevhester.  
  • Gården har sin viktigste oppgave som øvingsarena for elevene.
  • Det er åtte-ni personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i landbruk ved skolen. Fem av disse hører til avdeling landbruk.

Vi søker etter:

Fagarbeider på gården

Stillingen er et engasjement i 100 % stilling for ett år med mulighet for forlengelse.

Den som tilsettes er en del av landbruksteamet, som sammen må løse oppgavene på gården. I utgangspunktet er det allsidige arbeidsoppgaver, med vekt på arbeid i jordbruket. Fjøsavløsning er en viktig del av arbeidet. Videre må den som får stillingen og ha med seg elever som en del av arbeidet. Undervisning innen landbruksfag kan også være aktuelt. Oppgavene vil ellers kunne variere noe med kvalifikasjoner og interesser. 

Vi søker en kandidat som har erfaring og interesse for landbruk. Du har helst agronomutdannelse. Høyere utdanning eller annen kompetanse er også interessant. Erfaring med fjøsstell og maskinbruk er en forutsetning. Det samme er førerkort for traktor. Det er også ønskelig med maskin- og truckførerbevis.

Selvstendighet, samarbeidsevner og ordenssans er viktig. Den som tilsettes må jobbe i nært samarbeid med de andre på avdelingen og ellers på skolen.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse etter avtale sommeren 2020.
Søknadsfrist er 14. februar.
Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936 / sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val skoler, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid eller: post@val.vgs.no