Lærling i hestefaget

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever på videregående og ca 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.  

Vi søker nå etter:

Lærling i hestefaget
Vi søker en kandidat som har fullført Vg2 heste- og hovslagerfag. Fravær, orden og personlige egenskaper vil bli tillagt vekt i tillegg til fagkarakterer.

Søknadsfrist er 6. mai.

Tiltredelse etter avtale høsten 2020.
Lønn og arbeidsvilkår etter ordning for lærlinger.
Skolen kan eventuelt stille bolig til disposisjon, dersom det er ledig.
Det er ønskelig at den som tilsettes er villig til å ta førerkort for traktor eller klasse BE, dersom man ikke alt har dette.

For nærmere informasjon om stillingen tar du kontakt med hestelærer Lise Taraldsen eller avdelingsleder skole Svanhild Øpstad, Val videregående skole 74 38 90 00 eller e-post sopstad@val.vgs.no
Søknad sendes til Val videregående skole v/Svanhild Øpstad.
Se ellers www.val.vgs.no for informasjon om stillinger ved Val vgs.