Lærere

Val grunnskole startet opp høsten 2019. Skolen er godkjent for 75 elever fra første til 10. klasse. Der er nå 16 elever fra første til fjerde klasse. Sammen med dem er det fire ansatte. Fra høsten 2021 blir det elever på småtrinnet og mellomtrinnet. Vi lyser nå ut etter en eller flere nye lærere fra høsten 2021 
Skolen flytter inn i nytt skolebygg høsten 2021. Skolen spiller også på de øvrige ressursene som er på Val, med rikelig med uteområder, gården, sjøen, idrettshallen og de andre mulighetene som plassen gir.   
 
Grunnskolen er en del av Val skoler. Det er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og har med ulike eiere vært i drift siden 1916. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.valskoler.no/grunnskole  eller facebooksiden for nærmere informasjon om skolen. 

Vi ønsker nå å komme i kontakt med personer som ønsker å være med oss i den videre oppbyggingen av den nye skolen. 

Lærere 

Arbeidet er som lærer i barneskolen. Undervisning på ungdomstrinnet kan bli aktuelt etter hvert som den kommer i gang.  

Nødvendige kvalifikasjoner er godkjent lærerutdanning for 1. – 7. trinn. Eventuelt også 5.-10. trinn. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.  

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.  
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3. 

Søknadsfrist er 1. februar.   

Lønns- og arbeidsvilkår etter regulativ.  
Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse. 
Skolen kan være behjelpelig med bolig.  
Tiltredelse 1. august 2021 

Kontaktperson for stillingene er avdelingsleder Grethe Mjølhus på tlf 986 97 966/ gmjolhus@val.vgs.no 

Søknad sendes: 
post@val.vgs.no