Lærere i jord- og plantefag og i husdyrfag (vikariat)

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og ca 65 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmereinformasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Vi har Vg2 og Vg3 landbruk og fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.
  • Melkeproduksjon, gris, sau og ammegeit.  
  • Driver ca 800 dekar dyrka mark, pluss beiter. Hovedsaklig fôrproduksjon.
  • Ønske om å starte opp igjen med flere hagebruksvekster.
  • Nært samarbeid med landbruket i regionen og utstrakt internasjonalisering.

Det er ca 10 personer som har hele eller deler av arbeidet sitt i tilknytning til landbruk på skolen.

Vi søker nå etter:
Lærere i jord- og plantefag og i husdyrfag (vikariat)

Arbeidet består i undervisning i jord- og plantefag, samt i husdyr, på Vg1, Vg2 og Vg3. Husdyrdelen er et vikariat. Oppgavene kan løses av en eller to personer. I det siste tilfellet vil det være aktuelt med andre fag eller oppgaver for å fylle opp til ønsket stillingsstørrelse. Det er i utgangspunktet både klasseromsundervisning og praktiske øvelser. Undervisningen skjer i samarbeid med de andre lærerne og med driftspersonalet.

Når vi fordeler arbeidsoppgavene ønsker vi å legge til rette for at alle får brukt sine evner og interesser best mulig, derfor forsøker vi å tilpasse stillingene til den enkeltes bakgrunn.

Vi søker en person med landbruksfaglig bakgrunn. Primært ønsker vi at du har høyere utdanning på bachelor eller masternivå. Det er krav om pedagogisk utdanning. Dersom dette mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert. Kompetanse innen hagebruk eller småskala produksjon er også av interesse.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er 06. april.
Tiltredelse 1. august 2021, eller etter nærmere avtale.
Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder vgs, Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936/sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes til post@val.vgs.no