Lærer i matematikk

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og ca 65 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Vi søker nå etter:
Lærer i matematikk

Arbeidet består i undervisning i matematikk på videregående nivå, med faget R1 som det mest avanserte.

Vi søker en lærer eller lektor med undervisningskompetanse i matematikk som brenner for matematikkfaget og som gjerne vil jobbe på en kristen friskole. Tilleggskompetanse i for eksempel spesialpedagogikk vil være positivt. 

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist er 19. april.

Tiltredelse 1. august 2021, eller etter nærmere avtale.
Kontaktperson for stillingen er inspektør vgs, Martin Gjøra på tlf 990 46 743/  mgjora@val.vgs.no  

Søknad sendes til post@val.vgs.no