Lærer i akvakultur

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 140 elever på videregående og ca 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor akvakultur:

  • Vi har Vg2 akvakultur og fordypning i akvakultur på Vg1 naturbruk.
  • Matfiskproduksjon av laks ved skolens eget oppdrettsanlegg.
  • Anlegg for blåskjell og makroalger.
  • Gode fasiliteter for undervisning på land.
  • Forsøksvirksomhet og deltakelse i prosjekter i samarbeid med andre aktører.
  • Nært samarbeid med oppdrettsnæringen i regionen og utstrakt internasjonalisering.
  • Det er ca ni personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor akvakultur ved skolen.


Vi søker nå etter:
Lærer i akvakultur

Arbeidet består i undervisning i akvakulturfaget. Det er aktuelt både med klasseromsundervisning og praktiske øvelser på skolens ulike anlegg. Arbeidet skjer i samarbeid med de andre lærerne, driftspersonalet og skolens øvrige personale. I dette kan det også inngå tilrettelegging av ekstern praksis og oppgaver som kontaktlærer.

Når vi fordeler arbeidsoppgavene ønsker vi å legge til rette for at alle får brukt sine evner og interesser best mulig innen akvaseksjonen, derfor forsøker vi å tilpasse stillingene til den enkeltes bakgrunn.

Vi søker en person med god akvakulturfaglig bakgrunn. Primært ønsker vi at du har høyere utdanning innen akvakultur på bachelor eller masternivå. Kandidater med fagbrev og praksis fra næringen er også aktuelle. Praktisk forståelse for arbeidet i næringen er viktig. Det er krav om pedagogisk utdanning. Dersom dette mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert. 

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Søknadsfrist er 12.mars.
Tiltredelse 1. august 2020, eller etter nærmere avtale.
Kontaktperson for stillingen er inspektør Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936/sopstad@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val skoler, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid
eller: post@val.vgs.no