program endelig

Algeseminar på Val

Den 23. november ble det arrangert Algeseminar på Val. Her er link til presentasjonene. Potensialet for makroalgedyrking i Trøndelag, SINTEF…