Priser

Skolepenger og andre kostnader

 

Gjeldende priser for skoleåret 2018-2019

Undervisning / skole

Skolepenger Kr. 700,- pr. mnd. Skolepengene dekker egenandel.
Skolebevis 60,-

Internatkostnader

Internat Antall rom Pris enkeltrom Pris dobbeltrom
Sklinna/Grinna 24 (4) 5600,- (5350,-)
Bedehuset 4 5600,-
Brygga 14 5450,- 4800,-
Kammerset 9 5450,-
Kvisten 8 5450,- 4800,-
Stubben 6 5450,- 4800,-
Bolig 9 6 4600,- 5100,- 4700,-
Bolig 10 8 4900 – 5100,- 4700,-
Laugvågen 11 5400,-
Lonet 8 5400,-
Borgen 10 5100,-

Prisjustering skjer årlig hver sommerferie, og er foretatt for disse prisene.

Fellestransport Kr. 500,- pr. år I forbindelse med heimreise ved helger / ferier og til ukentlige handleturer til Rørvik og Kolvereid, settes det opp egen buss fra skolen.  Det settes også opp turer til idrettshallen på Kolvereid med mer.
Nøkkeldepositum Kr. 1000,- pr. år Betales tilbake ved innlevering av romnøkkel og godkjent rom.

Hest og stallplass

Flis, fôr, skoing Kr. 1950,- pr. mnd.
Boks Kr. 1825,- pr. mnd
Spilt Kr. 1275,- pr. mnd

Prisene per måned er fratrukket feriene. Dersom hesten skal være i skolens stall i ferien, blir dette fakturert i tillegg.