Priser

Skolepenger og andre kostnader

Gjeldende priser for skoleåret 2021-2022

Skolepenger og andre kostnader (alle månedsbeløp gjelder for 10 mnd/år)

Skolepenger Kr. 800,- pr. mnd.
Skolebevis Kr. 60,- pr år


Internatkostnader

Prisen på det enkelte internatrom varierer med størrelse og standard. I prisen inngår alle måltider servert i skolens matsal. Prisfastsettingen tar hensyn til ferier, heimreiser, skoleturer og praksisuker inntil 3 uker. Dersom praksisperiodene overstiger 3 uker i Norge, gjøres et fratrekk i kosten med kr 500,- pr. uke. Internat og kjøkken er stengt i skoleferiene og åpner på ettermiddagen, dagen før skolestart.

Internat Pris enkeltrom Pris dobbeltrom
Sklinna/Grinna 6050,- (5750,-1)
Bedehuset 6050,- (5750,-1)
Brygga 5850,- 5200,-
Kammerset 5850,-
Kvisten 5850,- 5200,-
Stubben 5850,- 5200,-
Borgen 5500,-
Bolig 9 5300,- 5850,-2 5200,-
Bolig 10 5650,- 5850,-2 5200,-
Lonet/Laugvågen 5800,-

1 Minste rommet på internatet
2 Prisen varierer med størrelsen på rommene

Matintoleranser må dokumenteres med legeattest. Glutenallergi koster kr 1000,- ekstra i måneden. Andre matallergier som f.eks laktoseintoleranse koster kr 500,- ekstra per måned.

Fellestransport Kr. 500,- pr. år I forbindelse med heimreise ved helger og ferier, settes det opp egen buss fra skolen til hurtigrute og flyplass etter bestilling.  Det settes også opp ukentlig handletur til Kolvereid.
Til offentlig transport som buss og båt (til/fra buss Kolvereid, til/fra båt Abelvær) bestiller elvene selv tilbringertjeneste på tlf 07417 (må bestilles 6 timer før avreise/ankomst.) Drosjeskyss til busspris. Se www.07417.no for mer informasjon om ordningen.
Depositum Kr. 2000,- pr. år Betales tilbake når rommet er godkjent ved skoleslutt.
Tapt nøkkel Kr 1000,- Betales dersom nøkkelen blir mistet.

Undervisning / skole

Skolepenger Kr. 800,- pr. mnd. Skolepengene dekker egenandel.
Skolebevis 60,-