Priser

Skolepenger og andre kostnader

 

Gjeldende priser for skoleåret 2015-2016

Undervisning / skole

Skolepenger Kr. 700,- pr. mnd. Skolepengene dekker egenandel.

Internatkostnader

Internat Antall rom Pris enkeltrom Pris dobbeltrom
Sklinna/Grinna 24 (4) 5500,- (5350,-)
Bedehuset oppe 4 5500,-
Bedehuset nede 4 5500,-
Brygga 14 5350,- 4700,-
Kammerset 9 5350,-
Kvisten 8 5350,- 4700,-
Stubben 6 5350,- 4700,-
Bolig 9 6 4600,-
Bolig 10 8 4800 – 5000,- 4600,-
Laugvågen 11 5300,-
Lonet 8 5300,-
Borgen 10 5000,-

Prisjustering skjer årlig hver sommerferie, og er foretatt for disse prisene.

Fellestransport Kr. 500,- pr. år I forbindelse med heimreise ved helger / ferier og til ukentlige handleturer til Rørvik og Kolvereid, settes det opp egen buss fra skolen.  Det settes også opp turer til idrettshallen på Kolvereid med mer.
Nøkkeldepositum Kr. 1000,- pr. år Betales tilbake ved innlevering av romnøkkel og godkjent rom.
Vaskekort til vaskemaskiner Pr. vask: 15,-
Pr tørk: 5,-
Her kjøpes vaskekort, som etterfylles når de er tomme. Dette kommer med på fellesregning for internat og skole etter hvert som kortene fylles på.

Hest og stallplass

Flis, fôr, skoing Kr. 1950,- pr. mnd.
Boks Kr. 1800,- pr. mnd
Spilt Kr. 1275,- pr. mnd

Prisene per måned er fratrukket feriene. Dersom hesten skal være i skolens stall i ferien, blir dette fakturert i tillegg.