Internasjonalisering

1

Val vgs er involvert i flere internasjonale prosjekter der også elever får delta. De siste årene har elever på Vg2 Akvakultur hatt mulighet til praksisopphold i Irland, mens heste- og landbrukselever på Vg2/Vg3 har hatt det samme tilbudet i Nederland. Hvert år reiser også flere klasser på klassetur/fagtur til andre land, der både det faglige, kulturelle og sosiale blir godt ivaretatt. I noen av prosjektene er det også elever fra andre land som kommer hit på besøk til Val vgs, da er det selvfølgelig elevene som er vertskap.

Val vgs er også involvert sammen med utenlandske aktører når det gjelder mer næringsretta prosjekter. Dette gjelder alle fagområder, og som elev kan du for eksempel få muligheten til å jobbe sammen med en forsker fra Irland ute på mærdekanten, eller kanskje se på småskala matproduksjon i Ytre Namdal sammen med bønder fra Frankrike. Fin måte å trene engelsken på!

Les mer om de ulike praksisene inne på de ulike fordypningene; akvakultur, landbruk og hest.