Praktisk informasjon

Her finner dere generell informasjon som skolehverdagen vår.

Vi har felleslunsj hver dag. Der får elevene brødmat, varm mat  to dager i uka og lunsj ute når vi har turdag. Elevene betaler 250 kr per mnd for lunsjen.

Eleven har hvert sitt læringsbrett, som blir brukt som et av flere verktøy i undervisningen. Læringsbrettet blir brukt på skolen, ikke til hjemmelekser.

På Val har vi svømmeundervisning noen uker hvert år. Da drar hele skolen til svømmebassenget på Kolvereid.

Skolepenger fra høsten 2019 skal være 500,- per mnd eller 5000,- per år.

Søskenmoderasjon:
100 % betaling for barn nr 1
50 % betaling for barn nr 2
30 % betaling for barn nr 3
Gratis for barn nr 4 og videre.

Dersom man av ulike grunner har utfordringer med å betale skolepenger, kan man søke om fritak om dette direkte til skolen.

Prisene for SFO blir lik kommunens satser.

Mer informasjon finner dere til høyre i menyen.