Praktisk informasjon

Skolepenger fra høsten 2019 skal være 500,- per mnd eller 5000,- per år.

Søskenmoderasjon:
100 % betaling for barn nr 1
50 % betaling for barn nr 2
30 % betaling for barn nr 3
Gratis for barn nr 4 og videre.

Dersom man av ulike grunner har utfordringer med å betale skolepenger, kan man søke om fritak om dette direkte til skolen.

Prisene for SFO blir lik kommunens satser.