Praktisk informasjon

Her finner dere generell informasjon som skolehverdagen vår.

Vi har felleslunsj hver dag. Der får elevene brødmat, varmmat to dager i uka og lunsj ute når vi har turdag. Lunsjen inngår i skolepengene.

Eleven har hvert sitt læringsbrett, som blir brukt som et av flere verktøy i undervisningen. Læringsbrettet blir brukt på skolen, ikke til hjemmelekser.

På Val har vi svømmeundervisning noen uker hvert år. Da drar hele skolen til svømmebassenget på Kolvereid.

Skolepenger er kr. 500,- per mnd eller kr. 5000,- per år. Skolepengene betales fra august – mai.

Søskenmoderasjon:
100 % betaling for barn nr 1
50 % betaling for barn nr 2
30 % betaling for barn nr 3
Gratis for barn nr 4 og videre.

Dersom man av ulike grunner har utfordringer med å betale skolepenger, kan man søke om fritak om dette direkte til skolen.

Prisene for SFO blir lik kommunens satser.

Mer informasjon finner dere til høyre i menyen.