Grunnskole

Det har vært skole for ungdommer på Val i over 100 år. I januar 2018 ble det sendt inn en søknad om å få starte en grunnskole på Val for 1 – 10 klasse. Skolen skulle ha plass for inntil 75 elever. Vi fikk positivt svar på søknaden. I august 2019 startet 10 elever fra første til tredje klasse som de første barneskoleelevene på Val. Planen er å utvide oppover helt til 10. klasse.

Dette skoleåret har vi 16 elever fordelt på 4. trinn. 1. og 2. trinn går i en klasse og 3. og 4. trinn går sammen i en klasse. Hver torsdag har vi uteskole. Da flytter vi undervisningen til et annet aktuelt sted i nærområdet. Det er for eksempel utrolig hvor mye man kan lære for eksempel av matematikk ved å være ute i naturen eller i fjøset.
Elevene får servert lunsj hver dag, utenom på onsdagene, da er det fridag. Lunsjen inngår i skolepengene.

Val barne- og ungdomsskole er en kristen skole, der vi ønsker å gi styrket opplæring i kristendom, den kristne kulturarven og at skolens profil skal få prege skolehverdagen der det er naturlig. Det er en liten skole, der det ligger godt til rette for god kontakt mellom elever, lærere og foreldre. Videre har skolen stor nytte av å være på Val. Vi bruker naturen, gården og havet aktivt i skolehverdagen. Det er også andre fasiliteter på Val, slik som idrettshallen, som er til nytte og glede.

Vi har jobbet en stund med planer for nytt skolebygg, og nå er vi glade for å være godt i gang med byggingen.. Nytt skolebygg bygges oppe på høyre side av hovedinnkjøringsveien til Val. Innkjøring til skolen blir fra Torlandsveien, under  100 meter inn fra krysset ved fylkesveien. Vi håper at nytt skolebygg kan være ferdig til skolestart høsten 2021. Nå har vi gode lokaler i det gamle skolebygget «Borgen». Der er det to klasserom, grupperom, kjøkken, garderober og kontorer. Utenfor er det lekeapparat, sandkasse og god plass til ballspill og andre aktiviteter.

For neste skoleår tar vi inn elever fra 1 – 5. klasse. I tillegg vurderer vi å starte opp med 6-7. klasse dersom det kommer nok søkere til det.
Vi har løpende opptak til skolen.

Ta gjerne kontakt med spørsmål på post@val.vgs.no eller på telefon 74 38 90 00, og følg oss gjerne på Facebook.

Velkommen til Val barne- og ungdomsskole!