Grunnskole

Det har vært skole for ungdommer på Val i over 100 år. I januar 2018 ble det sendt inn en søknad om å få starte en grunnskole på Val for 1 – 10 klasse. Skolen skulle ha plass for inntil 75 elever. Vi fikk positivt svar på søknaden. I august 2019 startet 10 elever fra første til tredje klasse som de første barneskoleelevene på Val. Planen er å utvide oppover helt til 10. klasse.

Dette skoleåret har vi 24 elever fordelt på 5. trinn. 1. og 2. trinn går i en klasse og 3. og 4. trinn går sammen i en klasse. 5. trinn går delvis alene og delvis sammen med 3. og 4. trinn. Hver torsdag har  1. og 2. trinn uteskole. Da flytter vi undervisningen til et annet aktuelt sted i nærområdet. Det er for eksempel utrolig hvor mye man kan lære for eksempel av matematikk ved å være ute i naturen eller i fjøset.
Elevene får servert lunsj hver dag. Det varierer mellom brødmåltid og varmretter fra kjøkkenet på Val. Lunsjen inngår i skolepengene.

Val barne- og ungdomsskole er en kristen skole, der vi ønsker å gi styrket opplæring i kristendom, den kristne kulturarven og at skolens profil skal få prege skolehverdagen der det er naturlig. Det er en liten skole, der det ligger godt til rette for god kontakt mellom elever, lærere og foreldre. Videre har skolen stor nytte av å være på Val. Vi bruker naturen, gården og havet aktivt i skolehverdagen. Det er også andre fasiliteter på Val, slik som idrettshallen, som er til nytte og glede.

Nå er vi nesten ferdige med nytt skolebygg. Det regner vi med å flytte inn i bare noen uker etter skolestart høsten 2021. Det nye skolebygget bygges oppe på høyre side av hovedinnkjøringsveien til Val. Innkjøring til skolen blir fra Torlandsveien, under  100 meter inn fra krysset ved fylkesveien. Nå har vi gode lokaler i det gamle skolebygget «Borgen». Der er det to klasserom, grupperom, kjøkken, garderober og kontorer. Utenfor er det lekeapparat, sandkasse og god plass til ballspill og andre aktiviteter.

Skoleåret 2021-22 tar vi inn elever fra 1 – 5. klasse. 
Vi har løpende opptak til skolen.

Ta gjerne kontakt med spørsmål på post@val.vgs.no eller på telefon 74 38 90 00, og følg oss gjerne på Facebook.

Velkommen til Val barne- og ungdomsskole!