Grunnskole

 

Slik ser vi for oss at den nye skolen kan komme til å se ut.

Det har vært skole for ungdommer på Val i over 100 år. Noen ganger i senere år har spørsmålet kommet opp om ikke skolen også skulle starte opp med grunnskole. Dette har blitt avfeid, inntil et spørsmål høsten 2015 fikk oss til å tenke nærmere etter.

En grunnskole på Val vil være en kristen skole, der vi ønsker å gi styrket opplæring i kristendom, den kristne kulturarven og at skolens profil skal få prege skolehverdagen. Det vil også være en relativt liten skole, der det ligger godt til rette for god kontakt mellom elever, lærere og foreldre. Videre vil skolen dra nytte av å være på Val. Vi ønsker å bruke naturen, gården og havet aktivt i skolehverdagen. Det er også andre fasiliteter på Val, slik som idrettshallen, som vil være til nytte og glede.

Det ble i januar 2018 sendt inn en søknad om å få starte en grunnskole på Val for 1 – 10 klasse. Skolen skal ha plass for inntil 75 elever. Vi fikk positivt svar på søknaden den 14. november og jobber nå for å gjøre klart til oppstart i august.

Vi har allerede jobbet en stund med planer for nytt skolebygg og også startet arbeidet med rekruttering av ansatte.

Espen Aursand arkitektkontor har bistått oss i arbeidet med et skisseprosjekt for ny grunnskole. Nytt skolebygg planlegges lagt oppe på høyre side av hovedinnkjøringsveien til Val. Innkjøring til skolen blir fra Torlandsveien, ca 100 meter inn fra krysset ved fylkesveien. Lokaliseringen er avhengig av at vi får godkjent den nye reguleringsplanen som vi jobber med for Val.

Et nytt skolebygg kan ikke være ferdig til skolestart høsten 2019. Midlertidig tenker vi derfor å bruke ledige lokaler på Val. Det ligger nå an til at det vil bli i det gamle skolebygget «Borgen». Der er det to klasserom, grupperom, kontorer mm som kan settes i stand til å bli gode midlertidige lokaler for ett år eller to.

Søknadsfristen er 15. januar, med mulighet for løpende inntak etter dette dersom det er ledige plasser. Det kommer ut nærmere informasjon om dette etter hvert og så langt blir det uansett under forutsetning av godkjenning av skolen.

Vi vil prøve å holde denne siden oppdatert om utviklingen fremover. Vi sender også ut e-post til interesserte når det skjer noe i saken. Dersom du ønsker å motta slike e-poster, så send en melding om det til post@val.vgs.no Man kan også ta kontakt med spørsmål på samme e-post eller på telefon 74 38 90 00.