Dette skoleåret

Skoleåret 2020/21 har vi 16 elever og fire ansatte på Val barne-og ungdomsskole. Elevene er fordelt på 1.-4. trinn, der 1. og 2. trinn går sammen i en klasse, og 3. og 4. trinn går sammen i en klasse. 

Elevene går på skolen fire dager i uka, med fri hver onsdag. 

I menyen til høyre finner dere skolerute, timeplan og info om SFO.

Skoleåret 2021/22 åpner vi for elever fra 1.-5. klasse. Da endrer vi fra å ha fire til fem skoledager hver uke for alle elevene. Timeplan for neste skoleår finner dere i fanen til høyre.