Avdelingsleder landbruk

Val videregående skole er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående og 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.val.vgs.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Fôrproduksjon på ca 750 daa.
  • Våre husdyrproduksjoner er melk, ammeku, kombinert griseproduksjon, sau og ammegeit.
    Skolen har også stall til skole- og elevhester.  
  • Gården har sin viktigste oppgave som øvingsarena for elevene.
  • Det er åtte-ni personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i landbruk ved skolen. Fem av disse hører til avdeling landbruk.

Vi søker etter:

Avdelingsleder landbruk

Hovedoppgaven er å lede den daglige driften av gården. Dette skjer i samarbeid med de andre som jobber på gården, samt lærere og elever på landbruksfag. Det er et allsidig arbeid med blant annet personalarbeid, samarbeid med undervisningsavdelingen og praktisk arbeid på gården. Man må regne med noe arbeid utenom ordinær arbeidstid i forbindelse med onnene og husdyravdelingene.

Den som tilsettes må ha erfaring med gårdsdrift og ha bra kjennskap til en eller flere av produksjonene våre. Personlige egenskaper blir vektlagt, herunder lederegenskaper.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband som eier skolen. Den som ansettes må kunne arbeide i tråd med skolens kristne målsetning. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Lønn etter regulativ/avtale. Pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse.
Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknadsfrist er 20. november.
Kontaktperson for stillingen er rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075/ kaasebo@val.vgs.no

Søknad sendes:
Val skoler, Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid 
eller til: post@val.vgs.no