Avdelingsleder eiendom

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøy kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 145 elever på videregående, 10 elever på den nystartede barneskolen og ca 60 ansatte. De aller fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag og akvakultur. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se for øvrig www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Skolen har et stort bygningsareal som er i stadig utvikling, samt et betydelig uteareal. Det er fire-fem stillinger i eiendomsavdelingen. Det leies også inn en god del håndverkstjenester.

Nåværende driftsleder går over i andre oppgaver på skolen, så vi søker nå etter:

Avdelingsleder eiendom

Driftslederen organiserer og leder arbeidet i avdeling eiendom. Til det hører ansvar for personal, budsjett, HMS, internkontroll, innkjøp, vedlikeholdsarbeid, og øvrig arbeid rundt forvaltningen av skolens bygg og anlegg. I tillegg har driftsleder ansvar for avtaler med eksterne samarbeidsparter. Den største delen av arbeidstiden vil trolig gå med til praktisk arbeid i avdelingen, men det er også betydelig med kontorarbeid og en del møtevirksomhet. Stillingen er en del av skolens ledelse.
 
Vi søker en person som har fagbrev eller høyere utdanning innen et av de mest aktuelle fagene. Det vil si elektriker, tømrer, rørlegger, byggdrifter, mekaniker eller lignende aktuelle områder. Annen relevant bakgrunn er også interessant. Gode samarbeidsevner, ordenssans og oversikt er viktig. Grunnleggende dataferdigheter er nødvendig. Erfaring, samt forståelse for oppgavene og skolens helhet er positivt. Ledererfaring er en fordel, men ingen betingelse.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdidokumentet for NLMs skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.
Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i skolens sosialpedagogiske arbeid.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.
Tiltredelse og lønn etter avtale.
Søknadsfrist er 16. april.  

Kontaktperson for stillingen er rektor Kjartan Åsebø på tlf 979 76 075 eller kaasebo@val.vgs.no.

Søknad sendes:
Val videregående skole, 7970 Kolvereid
eller til: post@val.vgs.no