Knytter utdanning sammen med næringslivet

Nytt prosjekt skal sikre tettere kobling mellom Val videregående, høyere utdanning og næringslivet.

– Vi ser at flere av våre elever tenker videre utdanning. I dag kan det oppleves at det er litt for lang avstand mellom videregående og høyere utdanning, og med dette prosjektet ønsker vi å legge til rette for mer sømløse overganger, forteller Mortensen. Han legger til at det her skal ses på hvilke samarbeidsformer og samarbeidspunkt man kan ha, der universitetsmiljøene kommer nærmere på næringa. 

– På Val jobber vi allerede tett sammen med næringslivet, og vi ser at lokale aktører er flinke til å ta i mot og følge opp elever i praksis. I dette prosjektet kan også studentene komme enda nærmere på næringslivet i Ytre Namdal og forhåpentligvis få en praktisk tilnærming når de skriver studentoppgaver, bacheloroppgacer eller masteroppgaver, sier Mortensen.

InnovArena er sammen med Nærøysund kommune, Namdalskysten næringsforening og NCE Aquatech Cluster samarbeidspartnere i prosjektet.