Akvaelevene bidrar til viktig forskning i egen bakgård

Én av oppgavene til Val FoU er å involvere elever ved Val Skoler i praktisk prosjektgjennomføring, og i år har spesielt mange elever bidratt ved ulike prøveuttak både til lands og til vanns! Denne gangen trengte vi ikke dra lenger ut enn til Hindholmen, som ligger rett utenfor Torland.

Fisken ved Hindholmen ble slaktet ut i månedsskiftet september/oktober, og det ble like før tatt ut de siste prøvene som trengs for å ferdigstille forskningsprosjektet som har pågått der siden utsett i august 2019. Elever ved Val har vært med på en rekke prøveuttak av denne fisken, helt siden den ble vaksinert mens den ennå var på settefiskanlegget. Denne gangen var en hel uke satt av til prøveuttak sammen med kliniske forskere og laboratorieteknikere fra ulike forskningsinstitusjoner. Seks elever fra Val bidro i løpet av uken; de fleste fra VG2 Akvakultur, men også noen elever fra VG1 Naturbruk fikk prøve seg ute på merdkanten.

Elevene hadde flere oppgaver under prøveuttaket. Først hadde de en viktig jobb med å overvåke og sortere fisk i bedøvelseskaret. Forsøksfisken er nemlig merket for å kunne skille mellom fisk som f.eks. har fått ulike vaksiner eller hatt ulike vilkår under settefiskperioden. Fisken ble deretter veid og målt, før den ble gitt videre til forskerne som skulle ta ut sine prøver. Flere av elevene fikk også prøve seg på å ta blodprøver av fisken, og etter litt øvelse gikk dette riktig så bra for alle sammen. Så bra, faktisk, at undertegnede ble satt til å gjøre andre oppgaver!

Alle elevene som deltar på slike prøveuttak, både på matfiskanlegg og settefiskanlegg, gjør en stor og viktig jobb. For dem er en hel dag ute på anlegg sammen med driftsteknikere, fiskehelsepersonell og forskere ikke bare en mulighet til å få mer erfaring fra merdkanten; håpet er også at elevene skal se litt mer av det store mulighetsrommet som finnes innenfor akvakulturnæringen.

Tenk om noen av elevene som var med på prøveuttaket på Hindholmen, én dag kommer tilbake som kliniske forskere!