Siste kveld med gjengen.

Torsdag 18. juni hadde vi avslutning for våre tredje klassinger her på Val. Den tradisjonelle avslutningen som både er for andre og tredje klassingen sammen, utgikk i år grunnet Corona situasjonen. Det ble allikevel en fin kveld med, taler, sang, hilsninger, og god mat. Kvelden ble avsluttet med å dele ut vitnemål til både de som gikk agronomkurset og studieforberedene. Som toastmaster i år hadde man tredjeklassingen Erlend Kristoffer Haram, som taklet den rollen med glimt i øyet.