Hvordan man eventuelt klager på en standpunktkarakter

Frist for å sende inn klage på standpunktkarakter og formelle feil ved ikke-skriftlig eksamen: 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket.

Fristen for å levere vitnemål til Samordna opptak er 1. juli. Avgangselever, og elever ved påbygg til generell studiekompetanse, bør klage straks karaktervedtaket er offentliggjort – og senest innen 3 dager. Hvis klagen fremmes etter dette, risikerer man at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket. 19. juni: Frist for skolene til å sende inn klager for behandling med svar før 26. juni. 03. juli: Frist for skolene til å sende inn oversikt over alle klager fra skolen. 28. august: Siste frist for skolene til å sende inn klager for behandling. Klager behandles i uke 35-36. 02.oktober: Frist for ny vurdering fra skolen, ved eventuelt vedtak om oppheving av standpunktkarakter i fag.

Om det er noe mer dere lurer på tar dere kontakt med inspektør Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936(på dagtid) eller mail sopstad@val.vgs.no