Stafettveksling i eiendomsavdelingen

Ommund Tveit (t.v.)har nå gitt staffetpinnen videre til Eivind Gagnat (t.h.) som leder for eiendomsavdelingen på Val.

Eivind Gagnat har blitt ny avdelingsleder for eiendomsavdelingen etter Ommund Tveit. Gagnat er 30 år og kommer fra Ålvundfjord på Nordmøre. Han kom flyttende til Val høsten 2018 sammen med sin kone Britt Lene, som jobber som spesped-koordinator og internatansvarlig her på Val. De har tar tre glade gutter i barnehage- og grunnskolealder.

Før Eivind begynne som vaktmester på Val, kom han fra en tilsvarende stilling ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Familien Gagnat har funnet seg godt til rette på Val, og sist sommer flyttet de inn i en nybygd enebolig på Val, som de har kjøpt.

Ommund Tveit vil fortsette å jobbe på Val. Han fortsetter med noen av oppgavene han har hatt. Han skal fullføre prosjektet med flisfyringsanlegget, tomtefeltet ved den nye grunnskolen som skal bygges, og nytt avløpsanlegg. Han kommer også til å ha ansvar for veiene og veivedlikeholdet. Tveit skal også fortsette som skogbrukslærer og skogmester på skolen.