Landbruksministeren på digitalt besøk.

Her på Val utdanner vi framtidens bønder. I dag fikk landbruks- og matminister Olaug Bollestad møte våre elever som går VG3 landbruk og er straks ferdig utdannet som agronomer. Som det meste i disse coronatider skjedde det digitalt via kameraoverføring

Statsråden innledet samtalen med å fortelle om seg selv og regjeringens landbrukspolitikk. Bollestad var også veldig klar på at disse agronomelevene ikke var framtiden i norsk landbruk, men nåtiden. Hun hadde også merket seg Val sitt motto om det å utvikle hele menneske, noe hun mente måtte gi elevene mer enn gode karakterer. «Dette hjelper dere sikkert med å bygge karakter også», mente statsråden, og avsluttet sin innledning med å understreke at bønder ikke er klimaproblemet, men løsningen. «Dere er jo ikke redd for å bruke ny teknologi!», avsluttet hun sitt innlegg med.

Etterpå var det elevene sin tur til å stille statsråden sine spørsmål. Her lurte de på flere tema som handlet om deres hverdag og framtid som bønder. Det var alt fra spørsmål om framtiden for mindre bruk, selvforsyningsgrad innen matproduksjon, muligheter for unge sauebønder, lønnsutvikling innen landbruket, og mulighetene for de som ikke kommer fra gård og ikke har odel som mulighet til å skaffe seg et gårdsbruk. Tredjeklassingene våre var fornøyde med svara Bollestad gav, og syntes det var stas at hun tok seg tid til å «møte» dem.