Mandag starter vi opp med halve elevflokken

Klasserommene gjøre klar til færre pulter og større avstand mellom dem. Fra venstre: Martin Gjøra(inspektør) Kjartan Åsebø(rektor) og Svanhild Øpstad.

Mandag er vi i gang igjen med undervisning for våre elever på skolen. Det er ikke alle som kommer tilbake i første omgang; bare elever som går vg2 og de som går vg3 landbruk. Både skolebygg og internat gjøres nå i stand til å ta imot elevene, ut fra den offentlige Veilederen om smittevern, for å minske smitterisiko.

«Myndighetene har gitt skolene en god veileder for å gradvis åpne skolen igjen på en trygg og kontrollert måte. Veilederen inkluderer også råd og tiltak for elever som bor på internat. Vi har tilpasset dette til vår skole og laget rutiner som er godkjent av kommuneoverlegen», sier rektor Kjartan Åsebø

Åsebø forsetter: «For å begrense smittespredning og forbygge covid-19 på Val, er det viktig at vi alle samarbeider og følger tiltakene som skolen innfører. Dette innebærer at alle tar et personlig ansvar for å ivareta god hygiene, holde avstand til hverandre og ikke møte opp på skolen når en kjenner seg syk. Dette gjelder luftveissymptomer som for eksempel halsvondt, forkjølelse og hoste».

Viktige retningslinjer for skolehverdagen vil være:

  • Klassene organiseres i 4 faste kohorter (grupper) på VG2 og 1 kohort på VG3L som møter opp på ulike steder og spres i forhold til hverandre på skolebygg og uteområder.
  • Gruppene deles i størst mulig grad etter internatfordelingen.
  • Eleven har faste plasser i klasserommet, med god avstand.
  • Hendene skal vaskes/desinfiseres når en kommer på skolen, ved hosting/nysing, etter toalettbesøk, og generelt ved skitne hender. Håndsprit er et alternativ til håndvask.
  • Hver morgen skal en vaske over pulten sin med papir og såpevann. Tørk også forsiktig over Pc en.
  • Elevene skal bare være sammen med sin kohort i friminuttene.
  • En bør unngå trengsel ved inn- og utgang.
  • Lærerne skal holde god avstand og vaske hendene ved bytting av kohorter.

Det blir også nye rutiner for måltidene i matsalen. Hender skal vaskes/desinfiseres før man spiser. Elevene får fast plass de skal sitte på under måltidene, med god avstand til neste person. Elevene skal også spise på skift, slik at det er ca. 30 i matsalen samtidig. Det vil nå også være kjøkkenpersonalet som legger opp mat til elevene, ettersom det ikke er lovlig med buffe for tiden.

På internatene blir det også nye rutiner nå. Det vil ikke være mulig å besøke venner som ikke bor på samme internat som deg selv, men elevene har lov til å besøke, eller ha besøk, av en venn som bor på samme internat som dem selv. 1 meters avstand gjelder også når man er to inne på et rom. Det er lov å samles på fellesareal, som for eksempel stua, men da i grupper på maks 5 personer og med god avstand. Skolen oppfordrer elevene til å møtes på nettbaserte plattformer dersom de vil møtes i større grupper. Det vil ikke være lov med besøk utenfra inntil videre.

Om sykdom oppstår hos elever eller ansatte, skal de ikke være på skolen, selv ved milde symptomer. De må sendes hjem og holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Elever bør hentes hjem av sine foresatte, da det er ikke anbefalt å ta offentlig transport. Om det ikke er mulig for eleven å reise hjem til sine foresatte fra internatet, har skolen en plan for å kunne holde elever adskilt fra andre elever og samarbeide med foresatte og helsepersonell om videre tiltak.

En internatskole uten elever til stede er en trist greie, så vi ser fram til å få elevene tilbake nå. Vi ønsker dem alle sammen hjertelig velkommen.