Informasjon til Elever og Foresatte – Oppdattert

Vi er ved inngangen til selve påskehelgen. Jeg håper at det står bra til med dere alle!

De fleste har sikkert fått med seg informasjonen om den videre håndteringen av koronakrisen som regjeringen la frem i går. I dag har vi også hatt kontakt med kommuneoverlegen vår. Ut fra dette har vi på Val lagt opp til følgende plan for tiden etter påske.

 

26. april:

Internatet åpner for Vg2 og Vg3L.

 

27. april:

Oppstart for Vg2 og for Vg3L på skolen.

Vg1 og Vg3SF har fortsatt hjemmeundervisning.

 

4. mai:

Vg1 starter på praksisperioden sin som varer i to uker.

 

18. mai:

Første mulighet for at Vg1 starter opp igjen på Val. Dette er avhengig av at myndighetene åpner opp for det og at det er forsvarlig i forhold til reising og internatet. 

Vg3SF starter opp igjen på Val når myndighetene åpner opp for det. Ut fra informasjonen som ble gitt i går vil dette uansett ikke bli før en gang i mai.

 

Jeg beklager ulempene dere har som følge av skolestengingen. Samtidig takker jeg for at dere alle støtter så godt opp om dette som det dere gjør! Vi kommer med mer informasjon om oppstarten når det nærmer seg. Det vil blant annet omhandle retningslinjer for internat og matsal, i tillegg til retningslinjene for skoledagen som er ventet å komme fra nasjonale myndigheter. Vi forventer også at det kan komme endringer i den informasjonen som er gitt i dag.

 

Med fortsatt ønske om en god påske,

Hilsen Kjartan Åsebø, rektor

 

 

Informasjon fra Val videregående skole til foreldre og foresatte 27. mars 2020

Skolestenging og hjemmeundervisning fortsetter fram til påske. Selv om mange savner felleskapet med venner, går mye bra også. Det å møtes på skjerm kan gi litt fellesskapsfølelse, selv om det neppe er en fullgod erstatning for fysiske møter. Som lærere opplever vi også at det er godt å kunne «se» hverandre av og til. Noen har også kaffepauser i lag på nett.

Miljøteamet har også vert aktive og prøver å holde liv i aktiviteter som kan gjennomføres på nett. Dette innebærer både radioprogram, bildeshow, bibelmøter, diktkonkurranser, med mer.

 

Eksamen

Denne uka ble det bestemt at elevene ikke kommer opp i skriftlig eksamen. Det har størst virkning for vg3 elevene som skulle opp i norsk hovedmål. De andre elevene kunne og komme opp i skriftlig eksamen men der er det trekkfag. Hvordan det blir med muntlig og tverrfaglig eksamen er ikke avklart. Vi var litt bekymra for at motivasjonen for resten av skoleåret ville dale, men eleven sier at det har gjort at de kan senke skuldrene og at motivasjonen faktisk har økt. De skjønner at de må jobbe videre for å få gode standpunktkarakterer.


Utplasseringen
For Vg2 og Vg3L blir det utplassering uke 16 og 17, rett etter påske. Vi ser at det blir vanskelig å få gjennomført på ordinær måte, men de som ikke får praksisplasser får et alternativt opplegg. 

 

Internatbetaling
Etter informasjonen sist uke fikk vi flere tilbakemeldinger om at beløpet for borteboerstipendet hørtes høyt ut. Beløpet som ble oppgitt sist uke var gjennomsnittet pr måned i 10 måneder. Elevene får mer ved starten av hvert halvår, så det regner vi ikke med. Nå på våren ser det ut til at borteboerstipendet er rett i overkant av 4 000 kr pr mnd. Det vil si at vi kommer til å legge oss rundt det. For mye betalt i mars blir trukket i fra på fakturaen for april.

 

Oppstart etter påske
Vi vet ikke om det blir oppstart etter påske. Det avhenger av hva styresmaktene sier. Vg2 og vg3L, som skal ha praksisperiode, kommer uansett ikke tilbake de to første ukene. Vi sender ut beskjed så fort vi får vite noe om dagene etter påske.

Vi på Val ønsker dere alle en god helg,
Hilsen Svanhild Øpstad og Martin Gjøra (Inspektører)

Informasjon fra Val videregående skole til foreldre og foresatte 20. mars 2020

Nå har vi gjennomført den første uken med skolestenging og hjemmeundervisning og ønsker å sende dere noen ord herifra. Inntrykket vårt er at dette har gått bra så langt. Elever og lærere har lært en del om den nye arbeidsformen og en del av de vanlige fagene. Kanskje har også dere som foreldre og foresatte lært noe nytt også.
Noen elever melder om at de savner medelever og den vanlige skoledagen på Val. Men noen sier også at de synes at det er lettere å få jobbe konsentrert og i sammenheng. Uansett tror jeg at vi alle lærer mye av den situasjonen som er nå. Og kanskje er ikke skolefagene det aller viktigste i en tid der mange ting blir satt i en større sammenheng. For mange av oss er det nå nye og krevende ting å forholde seg til. Jeg håper at dere alle får ha det så godt som mulig i denne tiden.


Vi har noen ting å informere om i dag.
Utplasseringen er utsatt for Vg2 og Vg3L til etter påske. Vi vet at det er usikkert hvor vidt det kan gjennomføres da også. Det vil bli avklart så snart vi får litt mer informasjon. Vi må kunne forvente at det enda kan gå en uke på det.


Beløpet for internatbetaling for denne perioden er ikke avklart enda. Vi venter stadig på sentrale retningslinjer for dette. Det vi uansett kan si, er at det ikke vil bli mer enn borteboerstipendet, som ut fra de opplysningene vi har er på 4517 kr pr mnd. Det som blir betalt inn for mye nå i mars, vil uansett bli trukket i fra på neste faktura, slik at dere totalt ikke betaler mer enn dere skal.


Vi håper at det nå vil gå på det jevne frem til påske og at vi kan ønske elevene velkommen tilbake om ikke lenge. Vi informerer på nytt når vi vet hvordan det blir etter påske eller om det skulle komme opp andre ting av betydning. I mellomtiden håper vi at dere tar kontakt med oss dersom det skulle være noe som vi kan hjelpe med.

Undervisningen de neste ukene vil foregå via nettbaserte tjenester, hovedsakelig Canvas. 

Følgende retningslinjer gjelder for deg som elev.

Opplæringen er hovedsakelig på Canvas. Du må være pålogget til hver time for å ikke få fravær, og undervisningen vil foregå etter oppsatt timeplan.

Du starter hver time med å gå inn i Canvas på det faget som står på timeplanen. Her vil du finne en beskjed, under «Beskjeder», om hva som skal skje i denne timen.

Det vil bli ført fravær til hver time ut fra om du har gått inn i fagrommet. Når du er innlogget i faget registreres ditt oppmøte. Dersom du har fag som du ikke har tilgang til på Canvas, må du sende mail til Martin om dette så fort som mulig. Det samme gjelder selvfølgelig om du ikke kommer inn på Canvas (mgjora@val.vgs.no).

Det vil også bli avholdt prøver i denne perioden. Disse kan organiseres på ulike måter, f.eks. ved muntlig presentasjon via nett, innlevering av skriftlige oppgaver, multiple choice, etc.etc.