Val er stengt fram til 26. mars, i første omgang.

Alle skoler i Norge er i første omgang stengt frem til 26. mars. Vi er forberedt på at dette kan bli utvidet. Val skoler følger myndighetene sine anbefalinger og legger ellers til rette slik som det er nødvendig for at det skal fungere i denne tiden.

Internatet er stengt og elevene har dratt hjem. Undervisningen fortsetter likevel ved hjelp av læringsplattformen Canvas og andre hjelpemidler, der alle elever daglig må delta i skolearbeidet. Skolen holder kontakt med foreldre og foresatte via e-post og eventuelt telefon.

Generell informasjon finnes på www.udir.no.

Dette er en ny og krevende situasjon for oss alle. Vi ber om at den enkelte gjør sitt for at vi alle skal komme oss gjennom dette på en god måte.